Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 27. september 2023

27-09-2023

Status for udbrud af højpatogen aviær influenza i Danmark.

Den 27 september 2023 blev der konstateret et udbrud af højpatogen aviær influenza i et fuglehold i Sakskøbing i Guldborgsund kommune.

Som følge heraf er der certifikater hvis ordlyd betyder, at de ikke kan anvendes eller måske kan anvendes, afhængig af attestationens konkrete formulering i certifikatet. Dette er der adviseret om i Certifikatdatabasen, ved etablering af restriktioner med advarselstrekant på de relevante certifikatsider.

International Handel vil løbende opdatere alle relevante certifikatsider, samt restriktionslisten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Der vil blive arbejdet på at genåbne mest mulig eksport til de lande som indfører restriktioner.