Pyrrolizidin alkaloider i te og krydderier– kortlægning 2019

2019

Pyrrolizidin alkaloider (PA) er sekundære plantemetabolitter med karcinogene og genotoksiske egenskaber. Dette projekt er et kortlægningsprojekt med i alt 27 prøver. 6 prøver krydderier og 21 prøver af te – primært urteteer. Prøverne er indsamlet af Fødevarestyrelsen.