Tropanalkaloider i fødevarer 2022-2023

2023

I 2022-2023 blev der analyseret 38 prøver for tropanalkaloider i forskellige fødevarer.