Enzymer - lovstof

Kemi

På denne side kan du finde en oversigt over regler for enzymer.

EU-forordningen (1332/2008) skal sikre, at alle fødevareenzymer, der markedsføres i EU, bliver risikovurderet og opført på en EU-positivliste. Hensigten er, at alle enzymer, der allerede er på markedet, samt nye enzymer skal risikovurderes af EFSA og godkendes af EU-Kommissionen. Indtil EU-positivlisten er etableret og træder i kraft, er det fortsat de nationale regler (I Danmark kræves godkendelse fra Fødevarestyrelsen), der gælder.

Danske regler: 

Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer

EU-regler: 

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1056/2012 af 12. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 om fødevareenzymer for så vidt angår overgangsforanstaltninger

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 562/2012 af 27. juni 2012 om ændring af Forordning (EU) nr. 234/2011

Berigtigelse hertil pga. sproglig fejl i overskriften (OBS - PDF)

Kommissionens Forordning (EU) nr. 234/2011 af 10. marts 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1331/2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer

Europa-​​Parlame​ntets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer

Europa-Parlamen​tets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets Direktiv 83/417/EØF, Rådets Forordning (EF) nr. 1493/1999, Direktiv 2000/13/EF, Rådets Direktiv 2001/112/EF og Forordning (EF) nr. 258/97

 

Status på lovgivning om fødevareenzymer:

EU-forordningen (1332/2008) skal sikre, at alle fødevareenzymer, der markedsføres i EU, bliver risikovurderet og opført på en EU-positivliste. Hensigten er, at alle enzymer, der allerede er på markedet, samt nye enzymer skal risikovurderes af EFSA og godkendes af EU-Kommissionen. Indtil EU-positivlisten er etableret og træder i kraft, er det fortsat de nationale regler (I Danmark kræves godkendelse fra Fødevarestyrelsen), der gælder.