11. Primærproducenters levering af salt, indpakket vand, frugt og grønt direkte til endelige forbrugere - ingen registrering

Primærproducenter må levere salt, indpakket vand, frugt og grønt direkte til endelige forbrugere, uden at denne aktivitet er særskilt registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder også for levering af spirer direkte til endelige forbrugere fra spirevirksomheder, der er autoriseret som primærproducent.

Primærproducenter må også levere salt, indpakket vand, frugt og grønt til andre fødevarevirksomheder. Det betragtes som en naturlig del af primærproduktionen.

Ved levering forstås f.eks. salg og donation, men det kan også være transport eller andre måder at overbringe fødevarer fra en virksomhed til andre virksomheder.

Ved endelige forbrugere forstås personer, som ikke anvender fødevarerne i forbindelse med en fødevarevirksomhed.

Levering direkte fra primærproducenten af f.eks. frugt og grønt skal forstås som salg eller på anden måde levering af uforarbejdede landbrugsprodukter fra egen bedrift eller indsamlet i naturen direkte til endelige forbrugere. Forbrugere kan altså købe uforarbejdet frugt og grønt direkte hos primærproducenten.

Det er derimod ikke direkte levering fra primærproducenten, hvis salget eller leveringen sker fra en detailvirksomhed på bedriften – i daglig tale ofte kaldet en gårdbutik – eller fra en detailvirksomhed et andet sted, f.eks. fra en selvbetjeningsbod opstillet på en motorvejsrasteplads væk fra bedriften.

Det fremgår af autorisationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 2, at levering direkte fra primærproducenten til endelige forbrugere skal foregå på bedriften. Dette krav vil blive fjernet fra bekendtgørelsen ved næste revision. Uanset kravet i bekendtgørelsen må primærproducenter levere primærprodukter direkte til endelige forbrugere ved at primærproducenten bringer produkterne til forbrugerne. Der er ikke nogen afstandsgrænse for leveringen. Denne transportaktivitet kræver ikke yderligere registrering.

Leveringen direkte fra primærproducenten kan også foregå på bedriften, f.eks. fra en bod ud til en offentlig vej ud for bedriften. Gårde, der ligger langt fra offentlig vej, og som derfor ikke reelt har mulighed for at opstille en bod, som forbrugere nemt kommer til at passere, kan levere sine produkter fra en bod, f.eks. opstillet på vejen ved en nærliggende bedrift.

Primærproducenter af frugt og grønt kan også levere mindre mængder hjemmelavet marmelade, syltetøj og saft fremstillet af frugt og grønt af egen avl direkte til endelige forbrugere. Det vil ikke være direkte levering af primærprodukter, men detailvirksomhed under bagatelgrænsen. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 4

Hygiejnebekendtgørelsen, § 3