13. Primærproducenters levering til endelige forbrugere via lokale markeder eller madsamlinger og værter for disse

Primærproducenter, som leverer visse animalske fødevarer direkte til endelige forbrugere, vil i nogle tilfælde også gerne levere produkter til den endelige forbruger på et lokalt marked. Det lokale marked kan være arrangeret af værter, f.eks. via platforme som hjemmesider eller apps.

13.1 Primærproducentens salg på marked – registrering som detailvirksomhed

Primærproducenters levering af slagtet tamfjerkræ, slagtede kaniner, slagtet opdrættet fjervildt, levende muslinger m.m., æg, fisk, krebsdyr eller rå mælk skal foregå i tilknytning til bedriften, akvakulturvirksomheden eller båden, eller ved at primærproducenten bringer produkterne til modtageren. Hvis salget eller overleveringen foregår fra en butik eller webshop på stedet eller et andet sted, er der ikke tale om direkte levering til endelige forbrugere, men om detailhandel, som skal være særskilt registreret.

13.2 Værter for salg via platforme og værter for lokale markeder

Visse online platforme med en hjemmeside eller en app giver mulighed for, at en såkaldt vært kan etablere sin egen underhjemmeside eller indgang, hvor kunder kan bestille varer fra en primærproducent. Værten finder en lokalitet, så leveringen af fødevarer fra primærproducent til kunde sker på et lokalt marked – en såkaldt ”madsamling”.

Hvis værten bag platformen eller den lokale vært selv står for en del af informationen om fødevarerne og tager aktivt del i markedsføringen, kan værten være en fødevarevirksomhed, som skal registreres.

Værten skal ikke registreres:

  • Hvis værten blot sørger for en hjemmeside og for at afholde det lokale marked.
  • Hvis værten bag platformen alene sørger for, at værter for lokale markeder har en platform med mulighed for, at kunder kan bestille varer hos sælgere.