27. Autorisation eller registrering ved ejerskifte

En ny ejer af en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed skal anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret.

27.1 Hvad er ejerskifte og anmeldelse af ejerskifte

Som udgangspunkt skal en fødevarevirksomhed ikke have en ny autorisation eller en ny registrering ved overdragelse af virksomheden til en ny ejer.

Den nye ejer skal: 

  • Anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, der har registreret virksomheden.
  • Anmelde ejerskiftet senest på datoen for overtagelsen (overtagelsestidspunktet).
  • Anmelde ejerskiftet på samme måde som ved ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering. 

Hvis virksomheden fortsætter med de samme aktiviteter som under den tidligere ejer, behøver virksomheden ikke afvente en ny autorisation eller registrering.

Hvis den nye ejer vil ændre væsentligt i virksomhedens aktiviteter, skal virksomheden afvente ny autorisation eller lade sig registrere på ny, før de nye aktiviteter går i gang.

Ved et ejerskifte forstås overdragelsen af en virksomhed fra en ejer til en anden. Det betragtes kun som et ejerskifte, hvis virksomheden får  et nyt CVR-nummer.

Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en fødevarevirksomhed, som efter Erhversstyrelsens regler ikke behøver at have et CVR-nr., fordi den omsætter for mindre end 50.000 kr. pr. år. En fødevarevirksomhed, som omsætter for mindre end 50.000 kr. pr. år, vil derfor ikke nødvendigvis have et CVR-nr. Selv om en fødevarevirksomhed ikke har et CVR-nr., skal den som udgangspunkt være registreret hos Fødevarestyrelsen uden CVR-nr., medmindre den er under bagatelgrænsen. En registreret virksomhed skal anmelde ejerskifte til Fødevarestyrelsen, selv om hverken den tidligere ejer eller den nye ejer har CVR-nr. og der derfor ikke sker ændring af CVR-nr.

Ejeren af en fødevarevirksomhed har ansvaret for, at fødevarelovgivningen bliver overholdt.

Spørgsmålet om ejerskab af bygninger og lokaler er ikke afgørende i forhold til ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Det er derfor ikke nødvendigvis ejeren af bygningerne eller de lokaler, som virksomheden drives i, der er den ansvarlige i forhold til fødevarelovgivningen. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 40 

27.2 Eksempler på ejerskifte

Eksempler på ejerskifte: 

  • En virksomhed, der er organiseret som I/S, skifter til f.eks. ApS eller A/S, således at der ændres CVR-nr.
  • En enkeltmandsejet virksomhed ændres til f.eks. I/S, A/S eller ApS, således at der ændres CVR-nr.
  • Et ApS ændres til f.eks. et A/S, således at der ændres CVR-nr.
  • En virksomhed sælges til ny ejer uden ændring i selskabsform, men hvor der ændres CVR-nr.
  • En underafdeling af et selskab lægges sammen med hovedafdelingen eller en anden underafdeling, således at der ændres CVR-nr.
  • Hvis en virksomhed skifter CVR-nummer, f.eks. ved sammenlægning af afdelinger i en virksomhed, betragtes det også som ejerskifte.
  • En fødevarevirksomhed over bagatelgrænsen, der omsætter fødevarer for 40.000 kr. om året og vælger ikke at have et CVR-nr., sælges til ny ejer. Den nye ejer skal anmelde ejerskifte, selv om heller ikke den nye ejer vælger at have et CVR-nr. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 40 

27.3 Ejerskifte i virksomhed under bagatelgrænsen

Ejerskifte i virksomheder under bagatelgrænsen, som derfor ikke er registreret i Fødevarestyrelsen, skal ikke anmeldes til Fødevarestyrelsen.

27.4 Overførsel af kontrolhistorik ved ejerskifte

En ny ejer af en fødevarevirksomhed har i visse tilfælde mulighed for at få videreført kontrolhistorik fra den virksomhed, man overtager. 

Fødevarekontrolbekendtgørelsen, § 3