Berigelsesvejledning

Berigelsesvejledningen beskriver reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer.

I vejledningen er det forklaret, hvordan du kan sammensætte og markedsføre fødevarer tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer. Du finder også oplysninger om, hvordan du giver Fødevarestyrelsen besked om ​dine berigede produkter.

Gældende vejledning

Læs berigelsesvejledningen (retsinformation.dk)

Rettelse til gældende vejledning

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at sagsbehandlingen af anmeldelser og ansøgninger for berigede fødevarer modtaget fra den 1. januar 2024 ikke er gebyrbelagt. Vejledningens afsnit 3.2 og 3.3 vil derfor blive tilrettet i 2024. 

Sagsbehandlingstiden må fortsat ikke overskride 6 måneder. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor Fødevarestyrelsen har modtaget alle de nødvendige oplysninger. 

Historiske vejledninger

Den historiske berigelsesvejledning nr. 9682 af 11/07/2019 (pdf)

​​Den historiske berigelsesvejledning nr. 10212 af 13/12/2017 (pdf)

​Ældre vejledninger kan findes på Retsinformation.dk.​