Berigelsesvejledning

Berigelsesvejledningen beskriver reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer.

I vejledningen er det forklaret, hvordan du kan sammensætte og markedsføre fødevarer tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer. Du finder også oplysninger om, hvordan du giver Fødevarestyrelsen besked om ​dine berigede produkter.

Gældende vejledning

Læs berigelsesvejledningen (retsinformation.dk)

Historiske vejledninger

Den historiske berigelsesvejledning nr. 9682 af 11/07/2019

​​Den historis​​ke berigelsesvejledning nr. 10212 af 13/12/2017

​Ældre vejledninger kan findes på retsinformations hjemmeside.​​