18. Krav til foders sikkerhed og krav ved markedsføring

Markedsføringsforordningen fastsætter generelle krav til foders sikkerhed og krav til, hvordan foder må markedsføres og anvendes. 

18.1 Krav til foders sikkerhed

Markedsføringsforordningen fastlægger generelle krav til foders sikkerhed, og således må det kun markedsføres og anvendes, hvis det: 

 • er sikkert
 • ikke har en direkte negativ indvirkning på miljøet eller på dyrevelfærden 

Fødevareforordningen stiller også krav til fodersikkerheden. Fødevareforordningens regel gælder i udgangspunktet for dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, men markedsføringsforordningen udvider reglen til også at gælde for foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen. Det betyder, at reglen om fodersikkerhed i fødevareforordningen gælder for alt foder. Den stiller følgende krav til foders sikkerhed: 

 • Foder må ikke markedsføres eller gives til dyr, hvis det er farligt.
 • Foder betragtes som farligt til det, som det skal bruges til, hvis det anses for at have en negativ indvirkning på menneskers og dyrs sundhed, eller hvis det gør en animalsk fødevare farlig.
 • Hvis foder, som ikke opfylder kravene til fodersikkerhed, udgør en del af en sending eller et parti af foder, anses alt foder i den pågældende sending eller det pågældende parti for at være berørt, medmindre det kan fastslås, at den resterende del af sendingen eller partiet opfylder kravene til fodersikkerhed.
 • Foder anses for at være sikkert på de områder, hvor det overholder specifikke EU-regler om fodersikkerhed.
 • Selv om et foder er i overensstemmelse med EU-reglerne for foderet, vil Fødevarestyrelsen kunne begrænse markedsføring af foderet eller kræve dets tilbagetrækning fra markedet, hvis der på trods af overensstemmelse med kravene er grund til at mistænke foderet for at være farligt.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 1

Fødevareforordningen, artikel 15

18.2 Krav ved markedsføring af foder

Markedsføringsforordningen fastlægger generelle krav til markedsføring af foder, og ledere af fodervirksomheder, der markedsfører foder, skal således sikre, at foderet er: 

 • sundt, ægte, uforfalsket, egnet til formålet og af sædvanlig handelskvalitet.
 • mærket, emballeret og præsenteret efter bestemmelserne både i markedsføringsforordningen og i anden EU-lovgivning om foder.
  Anden EU-lovgivning kan f. eks. være reglerne om mærkning af indhold af genetisk modificeret foder og/eller supplerende mærkning på grund af indhold af animalsk protein.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 2

Se mere i afsnit: 

17.4 Hvad præsentation er