50. Indførsel af animalske biprodukter til forskning eller diagnostik m.v.

Animalske biprodukter til forskning eller diagnostik m.v. må kun indføres efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen 

50.1 Tilladelse til indførsel af animalske biprodukter til forskning eller diagnostik m.v.

Animalske biprodukter til forskning eller diagnostik eller som vareprøve eller udstillingsgenstand må kun indføres efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. 

Der gælder følgende særlige regler for indførsel af animalske biprodukter til forskning og diagnostik eller som vareprøve eller udstillingsgenstand. Virksomheder må kun indføre disse animalske biprodukter i henhold til en forudgående skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Det er et vilkår for tilladelsen, 

At de animalske biprodukter skal føres direkte til bestemmelsesstedet som anført i tilladelsen.

At den del af prøven, som ikke er anvendt ved analysen m.v., og al tilhørende emballage skal returneres til oprindelseslandet eller destrueres ved forbrænding.

At alle genstande, der har været i berøring med prøven skal rengøres og desinficeres efter analysen.

Ikke-animalsk foder må indføres til analyse m.v. uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Hvis det ikke-animalske foder vejer over 20 kg, kan Fødevarestyrelsen stille krav om, at foderet ikke må importeres fra tredjelande med importrestriktioner.

Forordningen om animalske biprodukter

Gennemførelsesforordningen

Foderrestriktionsbekendtgørelsen