92. Tildeling af lægemidler på landbrug

Lægemidler skal tildeles og håndteres, så de ikke forurener foder, der ikke indeholder lægemidler. 

92.1 Tildeling af lægemidler i foder på landbrug

Når landbruger vil tildele lægemidler (oralt pulver) via foderet, skal dette ske, så foder uden lægemidler ikke forurenes. Lægemidler må ikke tilsættes til foderet via blandeanlæg, som også bruges til foder uden lægemidler. Landbruger må håndtere lægemidler på krybbeniveau, i mindre blandere f.eks. en ”betonblander”, i fodervogn og lignende.   

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, bilag III 

Se mere i afsnit:

38.5 Brug af foderlægemidler på landbrug