Mikrobiologivejledningen

​Du kan hente vejledningen om mikrobiologiske kriterier (mikrobiologivejledningen) som pdf eller på Retsinformations hjemme​side.

Mikrobiologivejledningen som pdf (60 sider)​

​Mikrobiologivejledningen på Re​tsinformations hjemmeside​

Læs mere

Fødevarestyrelsens retningslinjer for undersøgelse af samleprøver (”pooling”) ved mikrobiologiske laboratorieundersøgelser er beskrevet i et notat. ​Retningslinjerne i notatet gælder ikke for undersøgelse af samleprøver (”poo​ling”), der allerede er godkendt i forbindelse med gældende lovgivning og tilhørende vejledninger.

Se dette notat  om ”pooling” af prøver til mikrobiologiske undersøgelser

Se vejledning om hvordan analyseresultater fra mikrobiologiske undersøgelser af fødevarer eller produktionsmiljøer kan vurderes, når lovgivningen ikke angiver grænseværdier eller mikrobiologiske kriterierne i vejledningen her:

Vejledning om vurdering af fund