Brev til aftagere - Tilbagetrækning

​[By] den [dato]

Tilbagetrækning af [produkt]

[Virksomhedens navn] tilbagetrækker følgende [produkt/produkter] levereret til din virksomhed, fordi der er risiko for, at [det/de] ikke overholder kravene til [fodersikkerhed/fødevaresikkerhed]. Årsagen er, [beskriv årsag].

Følgende [produkt/produkter] tilbagetrækkes:

[Produktnavn
Størrelse (varens nettoindhold) eller lignende
EAN-nummer
Lot nummer
Produktionsdato
Sidste anvendelsesdato/bedst før dato
Produktionsvirksomhed
Importør
Andet]

Hvad skal du gøre?

Du skal tilbagetrække ovenstående [produkt/produkter] fra dine aftagere. Samtidig skal du gøre aftagerne opmærksom på, at de skal foretage en tilsvarende tilbagetrækning, hvis de har videresolgt [produktet/produkterne].
Du bedes bekræfte, at denne meddelelse er modtaget.
Fødevarestyrelsen er informeret om tilbagetrækningen.

Med venlig hilsen

[Virksomheden navn, adresse, kontaktperson, telefon og E-mail (Husk også kontaktmulighed uden for almindelig kontortid)]