Brev til leverandør - Tilbagetrækning

[By] den [dato]

[Virksomhedens navn] tilbagetrækker følgende [produkt/produkter] levereret fra din virksomhed, fordi der er risiko for, at [det/de] ikke overholder kravene til [fodersikkerhed/fødevaresikkerhed]. Årsagen er, [beskriv årsag].

Følgende [produkt/produkter] tilbagetrækkes:

[Produktnavn]

  • Størrelse (varens nettoindhold) eller lignende
  • EAN-nummer
  • Lot nummer
  • Produktionsdato
  • Sidste anvendelsesdato/bedst før dato
  • Produktionsvirksomhed
  • Importør
  • Andet]

Vi har informeret vores kunder og Fødevarestyrelsen om tilbagetrækningen.

Med venlig hilsen

[Virksomheden navn, adresse, kontaktperson, telefon og E-mail (husk også kontaktmulighed uden for almindelig kontortid)