Afvisning og markedsføringsstop af fodertilsætningsstoffet titandioxid

15-12-2021

Fodertilsætningsstoffet titandioxid (TiO2) er efter en revurdering i EU ikke blevet regodkendt. Titandioxid og foder indeholdende dette tilsætningsstof må derfor ikke markedsføres og anvendes i EU efter overgangsperiodens udløb.

​​​​Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har i forbindelse med en revurdering af fodertilsætningsstoffet titandioxid (TiO2) ikke kunnet afvise, at stoffet kan udgøre en risiko for dyr, mennesker og miljø. Det skyldes, at EFSA ikke har modtaget dokumentation, der kan afkræfte, at stoffet kan være genotoksisk, og dermed kræftfremkaldende, for dyr og mennesker.

 

Virksomheder, der ligger inde med lagre af titaniumdioxid eller forblandinger, fodermidler og foderblandinger med indhold af titaniumdioxid, må ikke markedsføre eller anvende disse produkter efter overgangsperiodens udløb. Overgangsperioden fremgår af forordningens artikel 2.  Det er ulovligt at markedsføre og anvende produkterne efter overgangsperioden udløb og produkterne skal derfor returneres eller destrueres inden overgangsperiodens udløb. 


Du kan læse mere i forordningen om afvisning af titandioxid som fodertilsætningsstof

Senest opdateret 15-12-2021