Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 22. december 2021

22-12-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Opdatering om nye registrerings- og mærkningskrav ved eksport af fødevarer til Kina

Offentliggørelse af registrerede virksomheder inkl. kinesisk registreringsnummer:

De kinesiske myndigheder offentliggør de virksomheder, hvis registrering de har godkendt, uden for de 4+14 kategorier samt disse virksomheders kinesiske registreringsnummer på følgende hjemmeside: https://ciferquery.singlewi​ndow.cn/

De kinesiske myndigheder opdaterer løbende siden med nye virksomheder. Fødevarestyrelsen erfarer, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er offentliggjort nogen danske virksomheder på hjemmesiden.

De kinesiske myndigheder har desuden meddelt, at de vil offentliggøre registrerede virksomheder inden for de nye 14 kategorier samt disse virksomheders kinesiske registreringsnummer på en hjemmeside. Fødevarestyrelsen formoder, at der er tale om samme hjemmeside som linket til ovenfor.

Fødevarestyrelsen opfordrer eksportører til at holde øje med opdateringer på ovennævnte hjemmeside.

 

Gyldighedsperioder for eksisterende godkendelser/registreringer af kød- og mælkevirksomheder:

De kinesiske myndigheder har oplyst følgende gyldighedsperioder for eksisterende godkendelser/registreringer af kød- og mælkevirksomheder:

  • Registreringer af kødvirksomheder godkendt før 1. august 2018: Gyldige indtil 1. august 2023.
  • Registreringer af kødvirksomheder godkendt efter 1. august 2018: Gyldige i 5 år fra godkendelse af registreringsdatoen.
  • Registreringer af alle mælkevirksomheder: Gyldige indtil 1. august 2023.

 Fødevarestyrelsen vil senere udsende vejledning om nærmere procedurer for ansøgning om genregistrering.

GACC Public Note 103 vedr. implementering af dekret 248 og 249:

De amerikanske myndigheder har offentliggjort en oversættelse af en officiel note udgivet af de kinesiske myndigheder, som vedrører implementering af dekret 248 og 249. Den oversatte note findes på følgende link: DownloadReportByFileName (usda.gov)

I tidligere udsendte nyhedsbrev (Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 17. december: Nye registrerings- og mærkningskrav ved eksport af fødevarer til Kina) har Fødevarestyrelsen informeret om overgangsperioder mht. anførelse af det kinesiske registreringsnummer på tolddeklarationen og mærkning af fødevarer. Denne information fremgår af noten.

Oprettelse af konti i CIFER:

Fødevarestyrelsen har oprettet konti i CIFER for virksomheder med produkter både inden for og uden for de 4+14 kategorier, og som har kontaktet Fødevarestyrelsen via deres brancheorganisation eller direkte med henblik på oprettelse af CIFER-konto. Virksomheder med produkter både inden for og uden for de 4+14 kategorier, som ikke har kontaktet Fødevarestyrelsen for at få oprettet CIFER-konto, skal selv oprette en konto i CIFER med henblik på selvregistrering af produkter uden for de 4+14 kategorier.

Liste over HS-koder og registreringsproces:

De kinesiske myndigheder har oplyst, at de løbende vil opdatere listen over HS-koder og registreringsproces baseret på nye risikovurderinger.

Kinesisk registreringsnummer for mælkevirksomheder:

De kinesiske myndigheder har oplyst, at mælkevirksomheder fra 1. januar 2022 vil få to registreringsnumre: Det eksisterende registreringsnummer tildelt af Fødevarestyrelsen (dvs. autorisationsnummer) samt et nyt kinesisk registreringsnummer. Det kinesiske registreringsnummer skal anvendes på tolddeklarationen.

Selvregistrering:

De kinesiske myndigheder har oplyst, at det kun er oplysninger markeret med asterisk (*), der er obligatoriske at udfylde. De kinesiske myndigheder har meddelt, at de snart vil tilføje en funktion, hvorved virksomheder kan ændre, tilføje og slette i deres registreringer.