Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 16. december 2021

16-12-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her

​​​​Belarus nedlægger embargo pr. 1. januar 2022

Fødevarestyrelsen er fra danske ambassade i Rusland blevet gjort opmærksom på, at Belarus har annonceret embargo på fødevarer og levende dyr fra EU og en række andre lande uden for EU. Denne embargo træder i kraft fra den 1. januar 2022, som modsvar på den embargo mod Belarus, som er blevet vedtaget mellem EU, Storbritannien, USA og Canada.

Listen over varer der ikke længere kan eksporteres til Belarus, inkluderer levende grise og grisekød, kød fra hornkvæg, tørret kød, røget kød og kød i saltlage, grøntsager, frugt, nødder, pølser, salt, konfekt, mælkeprodukter og lignende produkter. Embargoen vil ikke omfatte varer, der importeres til Belarus til personligt forbrug, babymad, levende fisk og andre vanddyr, samt et antal varer af kritisk nødvendighed.

Restriktionslisten bliver opdateret jævnfør ovenstående, og de omfattede certifikater til Belarus kan ikke anvendes fra d. 1. januar 2022.

Fødevarestyrelsen følger op i forhold til dialog med EU Kommissionen i Belarus med henblik på yderligere afklaring.

Eksportører bør være opmærksomme på, at der er risiko for, at eventuelle forsendelser, der allerede er sendt til Belarus, ikke vil blive godkendt til import ved grænsen i Belarus ved ankomst efter d. 1. januar 2022. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at eksportører, der har allerede har afsendt sendinger kontakter deres importører med henblik på at afklare status for disse.

Tag alle forholdsregler, før du sender dyr ud af Danmark

Det er helt afgørende for den fortsatte transport, at eksportører og transportvirksomheder tager alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.

Hvis dine dyr bliver afvist ved en grænse mellem to EU lande

Skulle det alligevel ske, trods grundigt forarbejde, at en forsendelse af levende dyr afvises ved grænsen til et transit- eller bestemmelsesland, så vær opmærksom på følgende:

  • Det er de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen. Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen.
  • Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Af dyresundhedsmæssige årsager giver Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke tilladelse til returnering af klovbærende dyr.

 

Eksport af materiale fremstillet ud fra animalske biprodukter (kategori 3 materiale) til USA
14-12-2021: Nyt certifikat til eksport af materiale fremstillet ud fra animalske biprodukter (kategori 3 materiale) til USA. Certifikatet erstatter certifikat La 23,0-6601. Certifikatet er ikke godkendt af de veterinære myndigheder i USA.
Senest opdateret 20-12-2021