Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 6. juli 2021

06-07-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​Nyt udbrud af højpatogen aviær influenza i en sønderjysk besætning med ca. 38.000 æglæggende høns


Mandag d. 5. juli 2021 blev der konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) i en besætning med ca. 38.000 æglæggende høns ved Iller i Sønderborg kommune.

Fødevarestyrelsen opfordrer derfor eksportører til at være ekstra opmærksomme på at holde sig opdateret om status for udbrud og zoner for at sikre sig, at forsendelser overholder krav i certifikater til oprindelse m.v. 

 

Informationer om HPAI på Fødevarestyrelsens hjemmeside

FVST.dk opdateres oplysninger om HPAI-udbrud ligesom zone-kort med overblik over gældende zoner jf. EU-lovgivningen samt information om tidligere udbrud kan fremsøges.

 

Eksportrestriktioner

Husk venligst at orientere jer på Eksportrestriktionslisten og hjemmesiden.
Restriktionslisten bliver fortsat løbende opdateret, i takt med at Fødevarestyrelsen får tilbagemeldinger fra tredjelande. Restriktioner, der er anført i restriktionslisten er således fortsat gældende.

Fødevarestyrelsen modtager stadig nye restriktioner, når der indføres zoner i forbindelse med nye udbrud af HPAI. Det er dog ikke altid, at Fødevarestyrelsen modtager informationer om restriktioner fra importlandet, ligesom informationer også modtages med en vis forsinkelse.
Det har betydet, at der desværre er eksportører, der oplever problemer med afsendte eksporter i importlandet på grund af importrestriktioner relateret til HPAI-udbrud i Danmark.

Fødevarestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, det altid er eksportørens eget ansvar at sikre sig, hvilke importkrav, der er gyldige til et givent importland.

For at imødegå den risiko, som opstår ved at importlandet har ændret i importkravene for fjerkræprodukter, opfordres eksportører derfor til at være ekstra opmærksomme på dette ansvar i øjeblikket, fx ved at sikre sig hos importøren, at de betingelser og certifikater, man normalt anvender fortsat kan anvendes i øjeblikket uden restriktioner.

 

Danmarks status for HPAI

Som bekendt havde Danmark d. 10. juni 2021 generhvervet sig frihed for HPAI. Denne frihed er nu mistet. Derfor kan Fødevarestyrelsen ikke udstedes eksportcertifikater, herunder eksportcertifikater i TRACES eller erklæringer, hvori der attesteres at Danmark er "fri for aviær influenza" eller "fri for højpatogen aviær influenza".

 

Andre attestationer for HPAI

I flere certifikater er der attestationer, der giver mulighed for at garantere frihed i oprindelsesland, -zone, -område, administrativ område eller lignende formulering evt. med henvisning til EU-regler eller OIE retningslinjer.

Sådanne attestationer forudsætter konkret vurdering af certifikatudsteder med henblik på at sikre, at certifikatet kan udstedes for den pågældende forsendelse. Der kan ved certifikatudstedelse med denne type attestationer derfor være behov for, at virksomheden har opdateret sine egenkontrolprocedurer eller fx har indhentet supplerende indenrigserklæringer med henblik på at dokumentere status for de produkter, der indgår i forsendelserne.