Faglige nyheder fra Dyreforsøgstilsynet juli 2021

09-07-2021

Facilitetsgodkendelse af avler, opdrætter og leverandør

Fremadrettet skal hver facilitet have én godkendelse, som dækker hele faciliteten, og som administreres centralt samme sted. Godkendelsen omfatter også tilladelse til opdræt af vildtypedyr til forsøg. Processen simplificeres dermed, da den enkelte forsøgsudøver ikke skal ansøge om en selvstændig opdrætstilladelse.

Avl af genmodificeret dyr kræver stadig en avlstilladelse, som søges igennem Dyreforsøgstilsynets onlineløsning AIRD og behandles særskilt fra facilitetsgodkendelsen.

Ansøg om facilitetsgodkendelse via link til Virk.dk på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

EU-Kommissionens vejledning til lægmandsbeskrivelsen

EU-Kommissionen har lanceret en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at evaluere deres udkast til vejledning om udfyldelse af lægmandsafsnittet i dyreforsøgsansøgninger. Fødevarestyrelsen sendte i foråret 2021 Kommissionens udkast til Dyrevelfærdsorganerne med opfordring til at dele det med ansøgere og tilladelsesindehavere. Fristen for at udfylde spørgeskemaet og dermed bidrage med input til vejledningen er den 31. august 2021.

Læs mere på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

 

Undervisningsplaner til Dyreforsøgskurser

Den nye bekendtgørelse om dyreforsøg indeholder præciserede og nye krav til indholdet af kurser i forsøgsdyrskundskab. Kravene til undervisningsplanerne fremgår af §§ 56 og 57 i bekendtgørelsen.

Undervisningsplaner skal godkendes af Fødevarestyrelsen, før der kan afholdes kurser i forsøgsdyrskundskab. Find ansøgningsskemaet og læs mere på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

 

Angivelse af dyreantallet i det opdaterede ansøgningsskema

Ansøgere til dyreforsøgstilladelser skal være opmærksomme på, at antal dyr angives for hele tilladelsens varighed og ikke pr. år som tidligere.

 

Rådsmødedatoer 2021

Rådet for Dyreforsøg er gået på sommerferie, og næste rådsmøde er den 26. august 2021. Datoer for de resterende rådsmøder kan findes på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

 

NORECOPA Refinement Wiki

Formålet med Wiki er at skabe en platform, hvor henholdsvis forbedringer af forsøgsdyrsmodeller og opstaldningsforhold (Refinement) kan offentliggøres. Du kan læse mere og finde inspiration på Refinement Wikis hjemmeside.

 

Kommende arrangementer

  • 16. september 2021 – Årsmøde for dyrevelfærdsorganerne (København)

Tilmeldingen til årsmøde for dyrevelfærdsorganerne er åben. Temaet er Transport af forsøgsdyr samt DVO'ernes organisering, kommunikation og arbejdsopgaver. Du kan se det opdaterede program og hente tilmeldingsblanketten på Udvalgets hjemmeside.

Tilmeldingsfristen er den 15. august.

Formiddagsdelen er forbeholdt medlemmer af dyrevelfærdsorganerne, mens alle interesserede kan deltage fra kl. 12.30.

Arrangementet afholdes hos H. Lundbeck A/S. Indgang via Carl Jacobsens Vej 22, 2500 Valby.

 

  • 22. september 2021 – Miniseminar om forsøg med vilde dyr (Kerteminde)

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og foregår efter "først til mølle"-princippet.

Tilmeldingsfristen er den 10. september 2021. Husk at oplyse mailadressen på hver enkelt deltager ved tilmelding af flere personer. Send din tilmelding til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.

Arrangementet afholdes hos Fjord & Bælt, Margrethes Pl. 1, 5300 Kerteminde.

 

  • 16.-17. november 2021 – Danmarks 3R-Centers symposium 2021 (København)

Programmet offentliggøres i løbet af sommeren 2021, hvor der også åbnes for tilmelding.

 

 

Har du spørgsmål til Dyreforsøgstilsynet, er du altid velkommen til at henvende dig på dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.