Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 15. juni 2021

15-06-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Sidste nyt om certifikatudstedelse og Danmarks status for højpatogen aviær influenza

Danmark er erklæret fri for høj-patogen aviær influenza i overensstemmelse med artikel 10.4.6. i OIEs Terrestrial Animal Health Code. Erklæringen om at Danmark har generhvervet frihed for højpatogen aviær influenza er fremsendt til OIE af veterinærdirektør Hanne Larsen og er gældende fra 10. juni 2021 og dækker hele Danmark.

Erklæringen er indsendt på baggrund af 12 udbrud af højpatogen aviær influenza i fjerkræ i perioden 16. november 2020 til 20. april 2021 og 3 udbrud af infektion med højpatogen influenza A i andre fugle end fjerkræ i perioden 9. december 2020 til 21. marts 2021.
Det betyder, at der igen må udstedes certifikater med attestationer for landefrihed for højpatogen aviær influenza på udstedelsestidspunktet.

Der vil dog fortsat være krav i certifikaterne, der gør, at Fødevarestyrelsen endnu ikke kan udstede certifikatet. Det kan være konkrete formuleringer i certifikaterne som fx at landet skal have været frit i en given periode eller at dyrene skal stamme fra områder, der var fri på slagtetidspunkt m.v.

Certifikatudstedelse vil derfor fortsat ske under hensyntagen til en konkret vurdering af formulering og oprindelse af råvarer, dyr mv. der indgår i sendingen.

Hvis det af certifikatsiden fremgår, at modtagerlandets myndigheder har fremsendt konkrete importforbud på baggrund af udbrud af højpatogen aviær influenza i Danmark, forudsætter genoptagelse af eksporten, at importlandets myndigheder giver tilsagn om, at status kan ændres på baggrund af Danmarks opnåede status før Fødevarestyrelsen igen kan udstede certifikaterne.

International Handel er i gang med at gennemgå de enkelte certifikater med henblik på at opdatere restriktionslisten og certifikatsider med vejledninger om restriktioner, ligesom International Handel vil tage kontakt til konkrete lande med henblik på genoptagelse af eksporten, hvor der foreligger importforbud med henvisning til udbrud af højpatogen aviær influenza i Danmark.

Eksportører skal derfor være opmærksomme på, at der vil ske ske opdateringer i den kommende tid af både restriktionslisten samt certifikatsider samt at certifikatudstedelse forudsætter en konkret vurdering, som beskrevet ovenfor.

Senest opdateret 15-06-2021