Faglig nyhed til dyrlæger om fejlindberetning i VetStat samt ændring af ADD-værdi

25-06-2021

Orientering om håndtering af fejlindberetninger i nyt VetStat samt ændring af ADD-værdien for Trymox Vet. og Bimoxyl LA

Håndtering af fejlindberetninger i nyt VetStat

I forbindelse med implementering af nyt VetStat er der blevet indført krav om, at du som dyrlæge skal logge på VetStat en gang om måneden for at håndtere eventuelle fejlindberetninger, der fremgår af fejlhåndteringsmodulet i VetStat. Fejl skal være håndteret senest tre måneder efter indberetningen. Dette fremgår af § 41 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 995 af 25. maj 2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr.

Nyt VetStat blev idriftsat den 14. juni 2021, og det er derfor nu muligt som dyrlæge at tilgå sine indberetninger og det nye fejlhåndteringsmodul. I den forbindelse vil Fødevarestyrelsen gerne gøre opmærksom på følgende:

  • Nogle dyrlæger kan have oplevet uforholdsmæssigt mange fejlindberetninger til håndtering, f.eks. pga. manglende besætningsnummer på trods af, at denne information er blevet indberettet. Dette skyldes en systemteknisk fejl som nu er blevet rettet og indberetninger der fejlede på baggrund af dette er fjernet fra fejlhåndteringsmodulet.

 

  • Ikke alle lægemidler er oprettet i VetStat endnu. Når der foretages en indberetning af udlevering af et lægemiddel, som endnu ikke er oprettet, så vil indberetningen fejle og fremgå i fejlhåndteringsmodulet. Denne type fejl vil automatisk forsvinde når lægemidlet oprettes i systemet. De manglende lægemidler vil blive oprettet hurtigst muligt.


  • Nogle dyrlæger vil opleve, at der er indberetninger på dyrlægens autorisationsnummer på trods af, at dyrlægen ikke selv har udskrevet en recept. Dette skyldes i mange tilfælde fejl i angivelsen af autorisationsnummeret i forbindelse med apotekets ekspedering af en recept. Disse indberetninger skal ikke anmodes om at blive slettet. I stedet skal disse indberetninger fejlmeldes. Vær opmærksom på, at denne type fejl ikke rettes såfremt indberetningen er registreret før den 1. juni 2021. Det vil derfor kun være aktuelt at fejlmelde denne type fejl på medicinudleveringer fra og med den 1. juni 2021.

 

  • Grundet en fejl i forbindelse med data for maj måned fra SEGES skal data for denne periode genindlæses. Som udgangspunkt vil det ikke berøre dit arbejde som dyrlæge. Ændringer der er foretaget manuelt i VetStat på indberetninger i maj (f.eks. rettelse af et CHR-nummer, aldersgruppe e.l.) vil desværre bliver overskrevet og skal rettes på ny. Dette gælder kun for indberetninger for maj måned. Øvrige måneder er ikke berørt.
 

Ændring i ADD-værdien for Trymox Vet. og Bimoxyl LA

Varerne Trymox Vet. (varenummer 522906) og Bimoxyl LA (varenumre 482456 og 588342) er ved overgangen til nyt VetStat blevet oprettet med en fejlagtig ADD-værdi. Der er i fastsættelsen af ADD-værdien for varerne ikke taget højde for den prolongerede effekt af lægemidlerne. ADD-værdien på de tre varenumre sænkes derfor fra 0,115 ml/kg til 0,05 ml/kg pr. 1. august 2021.

Fødevarestyrelsen er endvidere blevet opmærksom på, at der cirkulerer en liste ved navn "Fødevarestyrelsens udkast til ADD-liste". Denne liste har været udsendt i forbindelse med ændringer i fastsættelsen af ADD-værdier i begyndelsen af 2014. Kolonnen med "ADD-nuværende" i dette ark er derfor værdier fastsat før 2014 og disse kan ikke sammenlignes med de ADD-værdier der findes i VetStat i dag.

 

Har du spørgsmål kan du kontakte Fødevarestyrelsen via mail på vetstat@fvst.dk eller på telefon 72 27 68 87.