Fødevarestyrelsens kontrol af dyrlæger i 2021 med fokus på anmeldepligt

01-06-2021

Fødevarestyrelsen gennemfører i 2021 en kontrol af praktiserende dyrlæger med fokus på overholdelse af anmeldepligt.

Kontrollerne kommer til at have særligt fokus på dyrlægernes sundhedsrådgivningsarbejde, besøgsrapporter, procedurerne ved mistanke om sygdom og den korrekte håndtering af prøvesvar. Kontrollen er et led i en kontrol, der blev igangsat i 2020.

Den væsentligste indsats rettes mod to grupper af dyrlæger, nemlig de praktiserende dyrlæger, der har sundhedsrådgivningsaftaler samt hestepraktiserende dyrlæger. For dyrlæger med sundhedsrådgivningsaftaler gælder, at aftalerne er obligatoriske at indgå for større svine- og kvægbesætninger. Dyrlægen skal gennem arbejdet med sundhedsrådgivningsaftalerne og besætningsbesøgene med gennemgang af bl.a. besætningerne skaffe sig et grundigt kendskab til sundhedstilstanden og sygdommene i besætningerne og skal dermed være den primære aktør, der ved mistanke om en anmeldepligtig sygdom udtager og indsender prøvemateriale, og som skal opfylde anmeldepligten i forhold til Fødevarestyrelsen.

For dyrlæger med sundhedsrådgivningsaftaler omfatter kontrollen dyrlægernes sundhedsrådgivningsarbejde og herunder håndtering af sygdomme og sundhedstilstanden i besætningerne og af klinisk mistanke om såvel liste 1 sygdomme som liste 2 sygdomme. Dyrlægens beskrivelser af sygdomsbilledet i besætningen, prøveudtagning, indsendelse af prøver og overholdelse af den krævede information af Fødevarestyrelsen gennemgås og evalueres.

For hestepraktiserende dyrlæger omfatter kontrollen punkterne anmeldepligt, dyresundhed og smittebeskyttelse. Derudover vil kontrollen også omfatte reglerne omkring udlevering og ordinering af lægemidler, da der gælder særlige regler i forhold til heste, herunder til om hesten er udelukket fra konsum eller ej.