Fagligt nyt til besætningsejere vedrørende nyt VetStat

01-06-2021

I juni 2021 idriftsætter Fødevarestyrelsen det nye VetStat. På denne side kan du læse, hvad det kommer til at betyde for dig, og hvilke muligheder det vil give for at trække oplysninger om din besætning.

Adgang til oplysninger om din besætning i det nye VetStat
Det nye VetStat kan tilgås via www.vetstat.fvst.dk fra og med d. 14. juni 2021. Som besætningsejer får du via MitID for erhverv adgang til bl.a. detaljerede antibiotikaopgørelser og oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler for din besætning. Din dyrlæge får adgang til tilsvarende oplysninger, og din adgang giver dig mulighed for at orientere dig i forbrugsopgørelser og følge udviklingen.

Hvis du som ansat på et landbrug med dyr ønsker at kunne tilgå detaljerede oplysninger på vegne af virksomheden, skal du logge på det nye VetStat ved brug af MitID medarbejdersignatur. Bemærk i denne sammenhæng at virksomheden, som ejer besætningen, skal have indgået en aftale med Nets, for at du som ansat kan få en MitID medarbejdersignatur. Du kan læse mere om bestilling af medarbejdersignatur her.

Da oplysninger om forbrug af lægemidler til fødevareproducerende dyr er defineret som miljøoplysninger, vil almindelige borgere via deres private MitID kunne tilgå begrænsede oplysninger om din besætning, herunder oplysninger om anvendelsen af medicin i din besætning præsenteret som mængden af aktivt stof. Der vil således ikke blive tale om adgang til rådata så som varenavn, varenummer eller mængde af varen.

Registrering af medicin og sundhedsrådgivningsaftaler på besætningsniveau
Pr. 1. juni 2021 skal alle udleveringer af medicin og fodertilsætningsstoffer (eksempelvis coccidiostatika) til landbrugsdyr indberettes på besætningsnummer i stedet for på CHR-nummer (ejendomsnummer). Samtidig bliver det et krav, at sundhedsrådgivningsaftaler skal indgås og registreres på besætningsniveau i stedet for på CHR-niveau (ejendomsniveau). Som noget nyt bliver det endvidere muligt at indgå en sundhedsrådgivningsaftale digitalt via det nye VetStat, herunder at underskrive aftaler elektronisk.

Eksisterende sundhedsrådgivningsaftaler for svine- og kvægbesætninger vil blive overført fra det nuværende register over sundhedsrådgivningsaftaler (VetReg) til det nye VetStat. Dette vil foregå d. 9. juni 2021, hvorfor din dyrlæges adgang til det eksisterende register (VetReg) lukkes med udgangen af d. 8. juni. Aftalerne vil, i forbindelse med overførslen, automatisk blive tilpasset kravet om registrering af aftalerne på besætningsniveau. Der vil dog være nogle tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at overføre en CHR-aftale direkte til en besætningsaftale. Dette vil omfatte de situationer, hvor en sundhedsrådgivningsaftale omfatter et CHR-nummer med flere besætninger med forskellige ejere. I disse situationer vil det ikke være muligt at identificere hvilken besætningsejer, der har indgået aftalen om sundhedsrådgivning. Den eksisterende aftale vil derfor blive betragtet som ophævet og blive lukket ved overgangen til det nye VetStat, og det vil være nødvendigt, at den ansvarlige dyrlæge opretter en ny individuel sundhedsrådgivningsaftale for den eller de besætninger, som skal være omfattet af en aftale.

I forhold til eksisterende sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger samt akvakulturanlæg vil disse også blive registreret i det nye VetStat på besætningsniveau.

Nye koder for dyrearter, alders- og ordinationsgrupper
I forbindelse med overgangen til det nye VetStat er der etableret nye koder for visse dyrearter, alders- og ordinationsgrupper. Rent praktisk betyder dette, at visning af det historiske antibiotikaforbrug, der går forud for idriftsættelsen af det nye VetStat, kun vil være muligt for dyrearterne kvæg og svin.

Regelændringer
I forbindelse med udviklingen af nyt VetStat er der foretaget en række regelændringer, som er grundlæggende for funktionaliteten og modernisering af det nye system, herunder:


Adgang til mere information om det nye VetStat

Du kan finde mere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Siden vil løbende blive opdateret, herunder med introduktionsvideoer, hvor VetStats nye brugergrænseflade gennemgås, så du lettest muligt kan tilgå de oplysninger, der er relevante lige netop for dig.

Fra alle skærmbilleder i det nye VetStat kan du finde mere information om de forskellige funktioner og søgemuligheder via linket ´Om VetStat' nederst på siden. Du får samtidig adgang til at kontakte Fødevarestyrelsen via kontaktformularen under 'Kontakt' øverst til højre på siden.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsens hotline vedr. det nye VetStat på tlf.nr. 72 27 68 87. Du er også velkommen til at sende en mail til vetstat@fvst.dk