Ny forordning om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer

17-06-2021

Ny forordning (2021/758 ) om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer og om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer - ikrafttræden den 30. maj 2021.

​En række fodertilsætningsstoffer trækkes tilbage fra markedet med denne nye tilbagetrækningsforordning fra 2021. Der er tale om fodertilsætningsstoffer, som er godkendt efter de gamle regler, og som ikke er søgt regodkendt efter de gældende regler. Samtidig skabes der klarhed over klassifikationen af visse stoffers status som fodertilsætningsstoffer eller fodermidler.

Stoffer der trækkes tilbage fra markedet

Forordningens bilag I indeholder en liste over fodertilsætningsstoffer, der trækkes tilbage fra markedet.

Der fastsættes en overgangsperiode for stofferne i bilagets kapitel 1.A og 1.C, ifølge hvilken stofferne fortsat kan markedsføres og anvendes i overensstemmelse med den tidligere godkendelse som fodertilsætningsstoffer.

Denne overgangsperiode fastsættes:

  • for fodertilsætningsstoffer til den 30. maj 2022,
  • for forblandinger, der indeholder disse stoffer til den 30. august 2022,
  • for fodermidler og foderblandinger, der indeholder stofferne til den 30. maj 2023,
  • for stofferne natriumcitrater, kaliumcitrater, sorbitol, mannitol og calciumhydroxid til den 30. maj 2028.

Det fremgår yderligere af forordningen, at stofferne natriumcitrater, kaliumcitrater, sorbitol, mannitol og calciumhydroxid, der også er opført i fodermiddelfortegnelsen (forordning 2013/68 om fortegnelsen af fodermidler), med forordningen klassificeres som fodertilsætningsstoffer. Stofferne vil indtil udløbet af overgangsperioden i maj 2028 alene være opført i fodertilsætningsstofregisterets annex II. Stofferne vil fremadrettet blive fjernet fra fodermiddelfortegnelsen.

Stofferne i bilagets kapitel 1.B, som var godkendt med tidsbegrænsning, trækkes for en god ordens skyld tilbage med denne forordning. Det har siden udløbet af godkendelsen af disse stoffer ikke været muligt at anvende dem i foder.

Stoffer der fremadrettet betragtes som fodermidler

Forordningens bilag II indeholder en liste over stoffer, der alle fremgår af registret over fodertilsætningsstoffer eller er blevet trukket tilbage fra markedet som fodertilsætningsstoffer. De fleste fremgår imidlertid også af fodermiddelfortegnelsen.

Med forordningen klassificeres stofferne i bilag II fremadrettet som fodermidler.

Der fastsættes i denne forbindelse en overgangsperiode, hvorefter foder mærket før den 30. maj 2024, og hvor stofferne er angivet som fodertilsætningsstoffer, kan markedsføres og anvendes indtil lagrene er opbrugte.

Stoffer der fremadrettet klassificeres som fodertilsætningsstoffer

Forordningens bilag III indeholder en liste over tre stoffer, der fremover betragtes som fodertilsætningsstoffer: xylitol, ammoniumlactat og ammoniumacetat.

Disse tre stoffer er på nuværende tidspunkt opført i fodermiddelfortegnelsen. For at give tid til at der søges om godkendelse af stofferne som fodertilsætningsstoffer, gives der en overgangsperiode indtil den 30. maj 2028. Stofferne kan således anvendes som fodermidler frem til udløbet af denne dato.

 Du kan finde forordningen her.

Senest opdateret 17-06-2021