Nyhedsbrev om Fødevarestyrelsens kontrolkampagne om anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger – maj 2021

07-06-2021

Fødevarestyrelsen har offentliggjort slutrapporten om resultatet fra kontrolkampagnen om anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger.

Kontrolkampagnen 2020 om anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger

 

Fødevarestyrelsen gennemførte fra oktober til december 2020 en kontrolkampagne om brug af anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger.
I 2018 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, omhandlende kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger anvendt ved markedsføring af læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, energi- eller proteinrige barer og måltidserstatninger. Der blev i kampagnen fundet overtrædelser ved 44 % af kontrollerne.

Formålet med denne kampagne var at:

  • Kontrollere, om ernærings- og sundhedsanprisninger, der er anvendt på måltidserstatninger, læskedrikke, elektrolytdrikke, geler og barer, herunder også chokoladebarer m.v., anvendes i overensstemmelse med reglerne samt se på om omfanget af regelefterlevelsen er blevet bedre i forhold til sidste tilsvarende kampagne fra 2018.
  • Vejlede virksomhederne om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger.
  • Øge virksomhedernes kendskab til reglerne og sikre korrekt anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger.

 

Resultaterne viste bl.a., at

  • 76 % af de 51 kontrollerede virksomheder, hvor der blev anvendt ernærings- og sundhedsanprisninger, havde styr på reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger.
  • I 24 % blev der givet indskærpelse(r).
  • I 33 % ud af de 51 kontrolbesøg var der forhold, der i det konkrete tilfælde, blev vurderet som bagatelagtige forhold inden for området ernærings- og sundhedsanprisninger.

Ved slutrapportens udarbejdelse var der fulgt op hos 11 ud af 12 virksomheder. Virksomhederne havde rettet op på forholdene i 71 % af de tilfælde, hvor der er givet indskærpelser. I 24 % er der eskaleret til bøde og i 5 % var der givet en ny indskærpelse.

I forbindelse med alle de gennemførte kontrolbesøg vejledte Fødevarestyrelsen generelt virksomhederne om reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger, og i de tilfælde, hvor overtrædelser blev vurderet som bagatelagtige, ydede Fødevarestyrelsen en konkret vejledning.


Kampagnen har haft en positiv effekt og været med til at øge forståelsen for reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger.

Læs resultaterne fra kontrolkampagnen her: Link til slutrapport.