Nyhedsbrev om Fødevarestyrelsens kontrolkampagne om berigede fødevarer – maj 2021

07-06-2021

Fødevarestyrelsen har offentliggjort slutrapporten om resultatet fra kontrolkampagnen om berigede fødevarer.

​Berigelseskampagne 2020


Fødevarestyrelsen gennemførte i fra oktober til december 2020 en kontrolkampagne om berigede fødevarer. Berigede fødevarer er fødevarer, der er tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer.

Det kan være forbundet med sundhedsmæssige risici for forbrugerne, hvis fødevarer er tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer, som ikke er tilladte eller i en mængde over bestemte maksimumsgrænser. Berigede fødevarer skal samtidig overholde reglerne for minimumsindhold af vitaminer og mineraler. Disse næringsstoffer skal tilsættes i en betydelig mængde for at sikre forbrugerne mod ernæringsmæssig vildledning.

Formålet med kampagnen var at:

  • Kontrollere om virksomheder har meddelt fornødne oplysninger (notifikation/anmeldelse) af berigede fødevarer til Fødevarestyrelsen.
  • Kontrollere om de angivne oplysninger er korrekte i forhold til det markedsførte berigede produkt.
  • Vejlede virksomhederne om reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer.

Resultaterne viste bl.a., at

  • 53% af de 64 virksomheder havde styr på reglerne om berigede fødevarer.´
  • Kun hver fjerde detailvirksomhed levede op til reglerne. 9 detailvirksomheder fik forbud mod markedsføring (53 %).
  • For hver to ud af tre engrosvirksomheder var der styr på reglerne. 8 engrosvirksomheder fik forbud mod markedsføring (17 %).
  • Fødevarestyrelsen gav i alt 17 forbud mod markedsføring af berigede fødevarer (18 %).

Ved slutrapportens udarbejdelse var der fulgt op på 27 virksomheder med samlet 37 sanktioner. Størstedelen af forholdene i de pågældende virksomheder var derfor rettet op. Kampagnen har derfor haft en positiv effekt og øget forståelsen for berigelsesreglerne hos virksomhederne.

Læs resultaterne fra kontrolkampagnen her: Link til slutrapport

Senest opdateret 09-06-2021