Ændrede import restriktioner for ikke-animalsk foder

04-11-2021

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsætter importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra visse tredjelande.  Der er i november 2021 indført ændringer i restriktionerne for ikke-animalsk foder. Det er data fra EU landenes grænsekontrol i første halvår af 2021, der ligger til grund for vedtagelsen af ændringerne, som fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1900.

Produkter listet i bilag I og II i (EU) 2019/1793 er omfattet af krav om grænsekontrol ved indførsel til EU. Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2021/1900:

Ændringer til bilag I – foder under midlertidig forøget kontrol:

  • Jordnødder, USA (US), aflatoksiner: Analytisk frekvens øges til 20%
  • NY: Jordnødder, Brasilien (BR), pesticidrester (Analytisk frekvens 20%)

Hvilke regler skal overholdes?
Alle sendinger skal forhåndsanmeldes via TRACES NT på et CHED (Common Health Entry Document) til det grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer ind i EU. Sendingerne skal til grænsekontrol, før de kan frigives.

Fra hvornår gælder de nye regler?
De nye regler finder anvendelse den 23. november 2021.

Nyttige links
Læs mere i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1900 af 27. oktober 2021 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002.

Du kan læse mere om importrestriktioner på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under import restriktion.