Ændrede import restriktioner for ikke-animalske fødevarer

04-11-2021

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsætter importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra visse tredjelande.  Der er i november 2021 indført ændringer i restriktionerne for ikke-animalske fødevarer og foder. Det er data fra EU landenes grænsekontrol i første halvår af 2021, der ligger til grund for vedtagelsen af ændringerne, som fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1900.

​​​​Produkter listet i bilag I og II i (EU) 2019/1793 er omfattet af krav om grænsekontrol ved indførsel til EU. Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2021/1900:

Ændringer til bilag I – produkter under midlertidig forøget kontrol:

 • Appelsiner, mandariner mv, Tyrkiet (TR), pesticidrester: Analytisk frekvens øges til 20%
 • Peberfrugter, søde og ikke søde, Tyrkiet (TR), pesticidrester: Analytisk frekvens øges til 20%
 • Jackfruit, Malaysia (MY), pesticidrester: Analytisk frekvens øges til 50%
 • Peberfrugter, ikke søde, Uganda (UG) pesticidrester: Analytisk frekvens øges til 50%
 • Okra, Indien (IN), pesticidrester: Analytisk frekvens øges til 20%, ethylenoxid inkluderes
 • Jordnødder*, USA (US), aflatoksiner: Analytisk frekvens øges til 20%
 • Hasselnødder, Georgien, aflatoksiner: Analytisk frekvens reduceres til 20% og KN koder justeres
 • NY: Citroner, Tyrkiet (TR), pesticidrester (Analytisk frekvens 20%)
 • NY: Jordnødder*, Brasilien (BR), pesticidrester (Analytisk frekvens 20%)
 • UDGÅR: Sesamfrø, Etiopien (ET), Salmonella (flyttes til bilag II)
 • UDGÅR: Peberfrugt, søde og ikke søde, Sri Lanka (LK), aflatoksiner (flyttes til bilag II)
 • UDGÅR: Pistacienødder, USA (US), aflatoksiner (importkontrol ophæves)         

* Gælder hvad enten produktet importeres som fødevarer eller foder

Ændringer til bilag II – produkter omfattet af særlige restriktioner (beredskabsforanstaltninger):

 • Sesamfrø, Sudan (SU), Salmonella: Analytisk frekvens øges til 50%
 • Vinblade, Tyrkiet (TR), pesticidrester: Analytisk frekvens øges til 50%
 • NY: Peberfrugt, søde og ikke søde, Sri Lanka (LK), aflatoksiner (flyttet fra bilag I til bilag II)
 • NY: Sesamfrø, Etiopien (ET), Salmonella (flyttet fra bilag I til bilag II)

Øvrige ændringer:

 • Det præciseres, at sammensatte fødevarer skal forstås som fødevarer bestående af to eller flere ingredienser, ligesom der tilføjes en definition af oprindelsesland
 • Det præciseres, at også bilag IIa, der vedrører importforbud, skal revideres mindst halvårligt

Hvilke regler skal overholdes?
Alle sendinger af produkter på bilag I og II skal forhåndsanmeldes via TRACES NT på et CHED (Common Health Entry Document) til det grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer ind i EU. Sendingerne skal til grænsekontrol, før de kan frigives. Sendinger af produkter på Bilag II skal dertil ledsages af sundhedscertifikat og analyserapport.

Fra hvornår gælder de nye regler?
De nye regler finder anvendelse den 23. november 2021. Dog  gælder ændringerne i Bilag II med krav om sundhedscertifikater og analyserapport for peberfrugt fra Sri Lanka og sesamfrø fra Etiopien først ved import efter 13. januar 2021.

Nyttige links
Læs mere i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1900 af 27. oktober 2021 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002.

Du kan læse mere om importrestriktioner på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under import restriktion.

Senest opdateret 04-11-2021