Eksportportalen informerer om retningslinjer for transport af dyr i koldt vejr

24-11-2021

Vi går nu ind i en periode, hvor der kan forekomme meget koldt vejr i Europa. Fødevarestyrelsen skal hermed opfordre til, at der i planlægningen af dyretransporter er stort fokus på de vejrmæssige forhold på ruten og at der tages de nødvendige forholdsregler

​Vi går nu ind i en periode, hvor der kan forekomme meget koldt vejr i Europa.

 

 Fødevarestyrelsen skal hermed opfordre til, at der i planlægningen af dyretransporter er stort fokus på de vejrmæssige forhold på ruten og at der tages de nødvendige forholdsregler, for eksempel:  

  • Planlæg rute og afgangstidspunkt, så de kolde områder passeres på døgnets varmeste timer
  • Tjek at transportmidlets ventilationssystem er fuldt funktionsdygtigt før og under transporten
  • Sørg for, at der er lukkede skodder, og der er godt med strøelse. Præcisering - Det præciseres i den forbindelse, at det først og fremmest er væsentligt at sikre tilstrækkelig ventilation og ilttilførsel til dyrene. Skodderne bør kun lukkes i det omfang dette kan sikres/opretholdes.
  • Sørg for nødplaner, der er passende til den planlagte tur

Fødevarestyrelsen vil være særligt opmærksomme på dette i logbogskontrollen, hvor udetemperaturen kommer under -10° C. Fødevarestyrelsen vil i disse tilfælde anmode om ændring af planlægningen eller dokumentation for at temperaturen kan holdes mellem 5° C og 30° C på transportmidlet.

Fødevarestyrelsen vil desuden for svin under 20 kg, kalve og lam være særligt opmærksomme allerede ved temperaturer mellem -5° C til -10° C. Fødevarestyrelsen vil i disse tilfælde anmode om redegørelse for, hvilke tiltag, der er taget for at sikre, at temperaturen på transportmidlet, kan holdes mellem 5° C og 30° C.

 

Fødevarestyrelsen henstiller derfor til, at I forud for indsendelsen af logbogen, sikrer jer, at den planlagte rute er realistisk og kan gennemføres således, at temperaturen på transportmidlet under hele forsendelsen kan holdes inden for et temperaturinterval på 5° C til 30° C på køretøjet.

 

Vejledning til temperaturtjek af ruten  

 

Temperaturvarsler og vejrdata til vurdering af, om en given rute passerer områder med ekstremt vejr kan indhentes fra denne hjemmeside https://www.meteoblue.com  

På startsiden kommer man frem til kort over Europa.

  • Vælg 'Weather Maps (legacy)' på ikonerne til venstre.
  • Vælg 'Temperature' i menuen til højre.
  • Zoom ind/ud på +/- i øverste højre hjørne.
  • Navigér rundt i kortet, ved at holde musen nede og trække i kortet, og find de lande der vedrører den pågældende rute.
  • Kolde temperaturer kan ses på kortet (ved farverne) og kulde-/varmeskalaen til venstre i billedet indikerer temperaturen. Særligt ved farver under den "blå" (-10° C) skal man være ekstra opmærksom.
  • Gennemse 5-døgns prognosen, der kan følges nederst i billedet, indikeret med ugedage og klokkeslæt. Ved at klikke på de forskellige dage og klokkeslæt kan temperaturudviklingen følges. I øverste højre hjørne af kortet ses den præcise dato og det præcise klokkeslæt for visningen GMT. Nederst på kortet vises klokkeslæt i CEST, som er den lokale tid i Europa, som også er dansk tid. Det er denne tid EKC retter sig efter.

Nederst på kortet, efter 5-døgnsprognosen, ses en grå kasse med felter som enten rykker kort-visningen 1, 3 eller 24 timer enten frem eller tilbage fra den første valgte dato og klokkeslæt. Den kan bruges for, at give det mest præcise billede af vejret i præcis det tidsrum transporten befinder sig et givent sted.