Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 1. november 2021

01-11-2021

Læs de seneste nyheder om certifikatdatabasen her

Vedr. forlængelse af suspension af Danmarks IHN fri status og konsekvensen for certificering af eksportcertifikater til tredjelande

Som følge af situationen med udbrud af infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark, har Fødevarestyrelsen den 13. september 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen forlænges indtil den 1. december 2021.
 
Suspensionen har kon​sekvens for certificering af eksportcertifikater, hvor der attesteres for frihed for IHN på lande- / zone- /område-  og/eller dambrugsniveau.
I Certifikatdatabasen er der derfor fortsat restriktioner for de relevante eksportcertifikater pga. de konkrete formuleringer vedr. IHN i certifikaterne. 
 
Læs mere om IHN på hjemmesiden: Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)