Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Fisk og skaldyr

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virusinfektion, der først og fremmest smitter fisk i laksefamilien, men også andre fiskearter kan være modtagelige for IHN.

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret udbrud af IHN i Danmark. Efterfølgende har der været konstateret en række udbrud i både dambrug, havbrug og lystfiskersøer.

Den 10. december 2021 ophævede Danmark sin status som fri f​or IHN. Dette betyder, at hovedparten af alle danske akvakulturvirksomheder ikke længere kan betragtes som IHN-frie. Beslutningen om, at ophæve Danmarks IHN-frie status er truffet i samarbejde med det danske akvakulturerhvervs brancheorganisationer.

I dag er nogle danske akvakulturvirksomheder fri for IHN, mens enkelte akvakulturvirksomheder er omfattet af et udryddelsesprogram, og resten er enten inficerede eller omfattet af et overvågningsprogram. 

Den aktuelle sundhedsstatus for akvakulturvirksomheder i Danmark findes i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)

Inkubationstiden er under opdrætsforhold normalt 1-3 uger, men afhænger af fiskenes alder, viruskoncentration og især vandtemperatur. Inkubationstiden kan være op til 3 måneder i vinterhalvåret.
 
De kliniske sygdomstegn opstår i løbet ​af 2-3 uger.

Symptomer inkluderer:
  • Pludselig opstået nervøsitet og uro hos fiskene
  • Mørkfarvning
  • Udstående øjne
  • Blege gæller
  • Sløvhed
  • Blødninger kan ofte ses omkring øjnene samt i hud og muskulatur
  • Bugen kan være udspilet af væske
  • Abnorme svømmebevægelser med drejning omkring længdeakslen
  • Der ses ofte gråhvide tråde, som hænger fra gatåbningen.

Op til 20 % af de overlevende fisk efter et udbrud kan få voldsomme deformiteter i hvirvelsøjlen.

Høj dødelighed ses ved vandtemperaturer op til 15°C.

IHN kan overføres ved direkte kontakt mellem inficerede fisk eller via virusinficeret vand. Virus kan også spredes ved flytning af inficerede æg eller fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Fisk, der overlever et angreb af IHN, kan blive smittebærere og smitte andre fisk, selvom de ikke selv har symptomer. IHN forekommer især i fisk mindre end 100 g. Dødeligheden hos yngel kan være 80-90 %, mens den hos sættefisk sjældent overskrider 20-30 %.


IHN skal bekæmpes i henhold til EU-lovgivningen.

Bekæmpelsesforanstaltningerne afhænger af akvakulturvirksomhedens sundhedsstatus for IHN.

Akvakulturvirksomheder med sundhedsstatus som fri for IHN eller omfattet af udryddelsesprogram skal ved mistanke om sygdommen pålægges offentligt tilsyn, som primært har til hensigt at sikre, at der ikke sker en potentiel spredning af sygdommen. Der må derfor ikke flyttes fisk til og fra akvakulturvirksomheden.

Akvakulturvirksomheder med sundhedsstatus som omfattet af overvågningsprogram får suspenderet deres sundhedsstatus ved mistanke om sygdommen, som ligeledes har til hensigt at sikre, at der ikke sker en potentiel spredning af sygdommen.

Akvakulturvirksomheder med sundhedsstatus som fri for IHN eller omfattet af udryddelsesprogram skal ved smitte med sygdommen fjerne inficerede fisk. Efter fjernelsen af fiskene skal virksomheden rengøres og desinficeres, i det omfang det er teknisk muligt. Herefter skal virksomheden braklægges i 6 uger, før der igen kan indsættes fisk på virksomheden.

Akvakulturvirksomheder med sundhedsstatus som omfattet af overvågningsprogram får ved smitte med sygdommen sundhedsstatus som inficeret. For at en inficeret akvakulturvirksomhed igen kan opnå sundhedsstatus som omfattet af overvågningsprogram skal virksomheden fjerne inficerede fisk. Efter fjernelsen af fiskene skal virksomheden rengøres og desinficeres, i det omfang det er teknisk muligt. Herefter skal virksomheden braklægges i 6 uger, før der igen kan indsættes fisk på virksomheden.

IHN har været kendt i USA og Japan siden 1960’erne og blev i 1987 konstateret i henholdsvis Frankrig og Italien. Sygdommen har siden spredt sig til store dele af Europa.