Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 2. november 2021

02-11-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Der blev i Danmark konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza den 1. november 2021.
 
Som følge af konstateringen af højpatogen aviær influenza (HPAI) i en kalkunbesætning i Sønderupsønder i Slagelse kommune, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza i henhold til OIE. Danmark kan derfor ikke længere erklære sig fri for højpatogen fugleinfluenza.
 
Eksportører bør derfor være opmærksomme på, at der kan være certifikater, der ikke kan anvendes grundet udbruddet af højpatogen fugleinfluenza.
 
Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling og følger situationen tæt. 
 
Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.