Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 18. november 2021

18-11-2021

Læs de seneste nyheder om certifikatdatabasen her

​Eksport af avlssvin

15.11.2021: Samlesteder må ikke anvendes i forbindelse med eksport til Thailand.

Link til certifikatside

Eksport af fisk og fiskevarer til Ukraine
12.11.2021: Ved eksport til Ukraine af vildtfangne fisk og krebsdyr og produkter deraf til human konsum kan punkt II.2.1 (omhandlende dyresygdomme)  overstreges i gældende certifikat La 23,0-6624.
Denne overstregningsdispensation (oprindeligt med udløb d. 16.05.2021 og forlænget frem til d. 16.11.2021) er blevet yderligere forlænget til d. 16.maj 2022   for forsendelser, der ankommer til Ukraine. 
 
Denne mulighed er aftalt med de Ukrainske myndigheder.
 
 
​Eksport af fiskemel, fiskeolie og fiskefoder med fiskemel til Kina
15-11-2021: Nyt certifikat (La 23,0-6766) til eksport af fiskemel, fiskeolie og fiskefoder til Kina. Certifikatet er aftalt med de kinesiske myndigheder (GACC). Certifikatet er gyldigt fra og med den 15. november 2021, og skal fra og med denne dato udstedes ved eksport af fiskemel, fiskeolie og fiskefoder til Kina. Certifikat La 23,0-6766 erstatter certifikat La 23,0-2834.