Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 26. oktober 2021

26-10-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​​Rusland indfører forbud mod import af foder og fodertilsætninger fra Danmark fra den 27. oktober 2021. 
 
I forlængelse af inspektion fra Rusland af den danske foderbranche fra den 26. september til den 2. oktober 2021, kan Fødevarestyrelsen informere om, at vi i dag har modtaget brev fra de russiske myndigheder om, at der på baggrund af resultaterne fra inspektionen indføres et forbud mod import af foder og fodertilsætninger fra Danmark til Rusland. Forbuddet træder i kraft pr. 27. oktober 2021. 
 
Importforbuddet følger i hælene på en række af importforbud for foder og fodertilsætningsstoffer, som de russiske myndigheder har indført for en lang række lande – både indenfor og udenfor EU. 
 
Af brevet fra de russiske myndigheder fremgår det, at forbuddet omfatter al foder og fodertilsætninger med undtagelse af vareprøver af foder og fodertilsætning, der importeres med henblik på registrering af produkterne samt vareprøver, der indføres i henhold til en tilladelse fra de russiske myndigheder med henblik på undersøgelse og videnskabelige formål.  Der henvises i brevet til en rapport, der i detaljer beskriver, hvilke fund, der har givet anledning til tiltaget. Rapporten foreligger endnu kun på russisk, og Fødevarestyrelsen vil følge op med yderligere information, når vi har en oversættelse af rapporten.
 
Det fremgår derudover af brevet, at forbuddet i første omgang indføres som et midlertidigt forbud. Der henvises til at Fødevarestyrelsen har mulighed for at følge op og afrapportere på tiltag som følge af fund nævnt i rapporten. De russiske myndigheder vil herefter tage stilling til fortsat eksport af foder og fodertilsætninger fra Danmark. 
 
På baggrund af tilbagemeldingen fra Rusland vil Fødevarestyrelsen ikke kunne udstede eksportcertifikater for foder og tilsætningsstoffer til Rusland fra og med 27. oktober. 
 
Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at eksportcertifikater udstedt før denne dato vil blive accepteret i grænsekontrollen, men vi opfordrer eksportørerne til at være i dialog med deres importører, da Fødevarestyrelsen har yderligere oplysninger om dette. Fødevarestyrelsens certifikatudstedere vil blive informeret om ovenstående. 
 
Dernæst vil Fødevarestyrelsen naturligvis gå i dialog med de russiske myndigheder om vilkårene for at få åbnet for eksporten i tæt samarbejde med foderbranchen.
 
Link til nyheden på de russiske myndigheders hjemmeside findes her:  

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45252.html