Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 21. oktober 2021

21-10-2021

Læs de seneste nyheder fra certifikatdatabasen her

​Vedrørende eksport af foder til Rusland

Eksportører skal være opmærksomme på mærkningskrav til foder ved eksport til Rusland. Det fremgår af de russiske myndigheders side, at der vil være øget fokus i grænsekontrollen på mærkning af foderprodukter. Link til de russiske myndigheders hjemmeside med information.

Eksport af avlssvin til Thailand

18.10.2021. Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at testkravene i attestation II.7 i certifikat (La 23,0-6713) er ændret ift. det gamle certifikat.  

Eksport af avlssvin til Venezuela
18-10-2021: Der er udfærdiget nye baggrundserklæringer til brug ved eksport af avlssvin til Venezuela.
Svinekød og svinekødprodukter til Brasilien
20.05.2021: Nyt certifikat La 23,0-6657 til eksport af svinekød, spiselige slagtebiprodukter af svin samt svinekødprodukter til Brasilien.
 
Certifikatet erstatter La 23,0-6031 fra og med 1. juni 2021. La 23,0-6031 må ikke anvendes efter d. 31. maj 2021.
Eksport af øjenæg (akvakulturdyr) til Colombia
19.10.2021: Certifikatet er opdateret, så der ikke længere attesteres frihed for IHN på landeniveau. I stedet kan der pt. attesteres frihed for IHN for avlsdambrug på baggrund af negative testresultater, som specificeret i punkt IV.4.b og note (3). Ændringen er godkendt af veterinærmyndighederne i Colombia (ICA).
 
Eksport af andre rabies-modtagelige arter til Storbritannien
18-10-2021: Certifikatsiden er opdateret med baggrundserklæring og transporterklæring.
 
Eksport af færdige fødevarer til Rusland
19.10.2021: Der er foretaget en mindre ændring af ordlyden i ”ASF tillægsmasken”. La nummer er ikke ændret.
Senest opdateret 21-10-2021