Det bliver nemmere at vælge fødevarer, der er sundere og med lavere klimaaftryk

28-09-2021

Fremover bliver det lettere for forbrugerne at vælge fødevarer med et lavere klimaaftryk, der samtidig er sundere. En ny vejledning om brug af klimaanprisninger kan hjælpe virksomheder med at kommunikere korrekt om klima og kostråd – fx i supermarkeder, på hjemmesider og spisesteder.

Fødevareproduktionen står i dag for en ganske betydelig del af den samlede klimabelastning. Derfor kan sammensætningen af den mad, vi spiser, have stor betydning for klimaet. 

Et netop afsluttet projekt under Rådet for sund mad sætter fokus på brugen af klimaanprisninger og kostråd, så det fremover bliver lettere for forbrugerne at vælge fødevarer med et lavere klimaaftryk, der samtidig er sundere.

Forbrugerne skal være bedre hjulpet 

Der er generelt stor forskel på, hvor stort et klimaaftryk de forskellige fødevarer sætter, og det kan for forbrugerne være svært at overskue. Blandt forbrugerne er der et stadig større ønske om at spise sundere og mere klimavenligt.

”I Rådet for sund mad ser vi det som en vigtig opgave at støtte forbrugerne i at vælge fødevarer med et lavere klimaaftryk, der samtidig er sundere. Med projektet her har vi skabt en vejledning, der giver eksempler på, hvordan virksomhederne kan bruge generiske klimaanprisninger og kostråd i deres markedsføring. Det kommer i sidste ende forbrugerne til gavn”, fortæller bestyrelsesformand i Rådet for sund mad, Per Krogsgaard Preisler Christiansen. Generisk markedsføring betyder, at anprisningen er målrettet fødevarekategorien generelt og ikke et konkret produkt.

Den ny vejledning gør det nemmere for virksomhederne at kommunikere

Det kan være svært for virksomheder og butikker at skrive de korrekte formuleringer, når de vil anprise en fødevares egenskaber i forhold til sundhed og klima. De har derfor brug for at få nogle konkrete værktøjer, som kan omsættes til noget kunderne, forstår og kan bruge til noget, så vildledende anprisninger kan undgås.

Det gælder generelt, at en anprisning vedrørende klima kan bruges, såfremt oplysningen ikke er vildledende, uklar eller forvirrende for brugeren, og oplysningen kan dokumenteres. Dette tager vejledningen højde for i de eksempler, der gives med brug af generiske klimaanprisninger i generisk markedsføring af forskellige fødevarekategorier. Derfor kan vejledningen gøre det nemmere for virksomheder at kommunikere om klima. 

Vejledningen giver enkle eksempler

Formålet med vejledningen er at give nogle enkle eksempler på, hvordan generiske klimaanprisninger og kostråd kan bruges med henblik på at fremme fødevarer med et lavere klimaaftryk, der samtidig er sundere. Eksemplerne kan bruges af spisesteder, detailbutikker, ved internethandel (fjernsalg) og på virksomheders hjemmesider og i deres markedsføring. 

Det er et faktum, at fødevarekategorierne grøntsager, frugter, bælgfrugter, kartofler og kornprodukter er blandt de fødevarer, der har de laveste klimaaftryk, hvorimod kød, og især okse- og lammekød, har et højere klimaaftryk. De eksempler på generiske klimaanprisninger, der gives i vejledningen, tager udgangspunkt i dette overordnede billede.

Inden for vejledningens rammer er der derfor kun taget stilling til brug af generiske klimaanprisninger i forbindelse med generisk markedsføring af fødevarekategorier. De eksempler på brug af kostråd, der gives i vejledningen, tager udgangspunkt i De officielle Kostråd - godt for sundhed og klima. Eksemplerne kan anvendes både på/ved konkrete produkter og i generisk markedsføring af de omfattede fødevarekategorier. 

Læs mere

Vejledning om brug af generiske klimaanprisninger og kostråd til at fremme sundere valg

De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima 

Nyhed fra Rådets hjemmeside, bl.a. med flere fakta: Generiske klimaanprisninger skal gøre forbrugernes valg af fødevarer lettere 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf.: 2284 4834, mail: presse@fvst.dk

Tilmeld dig Alt om Kost-nyhedsbrevet

Få vores nyhedsbrev direkte i din mailboks.

Så kan du holde dig opdateret om sund mad og måltider, kostråd, kostråd til professionelle køkkener, nye forskningsresultater, gratis materialer og meget andet.