Eksportportalen informerer om beregning af kalves alder og anbefaling om fodring inden transport

22-09-2021

Fødevarestyrelsen anbefaler, at spædekalve fodres med mælk/mælkeblanding på samlestederne, inden de sendes ud på en lang forsendelse.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at spædekalve fodres med mælk/mælkeblanding på samlestederne, inden de sendes ud på en lang forsendelse.

 Fødevarestyrelsen har siden sommeren 2020 haft et øget fokus på langvarige forsendelser af kalve. Fokus har særligt været på mælkefodring herunder intervallet mellem fodringerne før og under forsendelsen. Desuden har beregningen af kalvenes alder været et fokuspunkt.

 Fødevarestyrelsen oplever stadig, at der, i forbindelse med transport af spædekalve, i nogle tilfælde går flere timer end de anbefalede ca. 12 timer mellem mælkefodringerne. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at spædekalve i alderen 15 dage til 2 måneder mælkefodres på samlesteder, inden de sendes ud på en lang forsendelse.

Det skal sikres, at hver spædekalv får en mælkemængde svarende til dens ædelyst, maksimalt 4 liter pr. fodring. Denne mængde skal administreres i en pattestand, pattebar, mælkeautomat, narresut eller flydende sut i spand. Det er vigtigt, at der benyttes et drikkesystem, den enkelte kalv er vant til at benytte, og hvor spædekalven kan få tilfredsstillet sit suttebehov.

Optimalt skal mælkefodringen gives 3 timer inden afgang og mindst 1 time før afgang. Dette giver spædekalven mulighed for at fordøje fodringen og sikrer de bedste forudsætninger for en god transport med mætte, rolige kalve.

De embedsdyrlæger, der syner spædekalve ind på samlesteder eller ser spædekalvene i forbindelse med indladningskontrol vil fremover i særlig grad være opmærksomme på, om der er spædekalve, der viser tegn på sult og som ikke vil være egnet til en lang forsendelse, hvor de ikke kan tilbydes foder undervejs.

Fødevarestyrelsen har erfaret, at der hersker nogen tvivl om hvorledes kalves alder beregnes. For så vidt angår langvarige forsendelser, er kalve transportegnede, når de er over 14 dage gamle. Kælvningsdagen er dag 0, hvilket betyder, at kalven er 1 dag gammel dagen efter kælvningen og derfor først kan transporteres fra dens 15. levedag.