Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 30. september 2021

30-09-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Eksport af foderblandinger til kvæg indeholdende D-vitamin af animalsk oprindelse til USA

30. september 2021: Nyt certifikat La 23,0-6837 til eksport fra Danmark til USA af foderblandinger til kvæg. Foderet må som den eneste ingrediens af animalsk oprindelse kun indeholde vitamin D3 afledt af fedt fra fåreuld.
 
 

Eksport af mælk og mælkeprodukter til Mexico
 
28-09-2021: Nyt certifikat (La 23,0-6700) til eksport af mælk og mælkeprodukter til Mexico. Certifikatet erstatter La 23,0-5846. Certifikatet er blevet forsynet med en boks (1.18) til anførelse af officielt seglnummer (hvis relevant). Ligeledes er den spanske overskrift til boks 1.9 (pålæsningsvirksomhed) ændret, da ordlyden tidligere har kunnet give anledning til misforståelser.
 
Certifikatet er godkendt af myndighederne i Mexico.
 
 
 link til certifikatside
 
Eksport af tilsætningsstoffer indeholdende mælkebestanddele til Australien (til human konsum)
 
 
Eksport af avlssvin til Thailand
 
30.09.2021: De thailandske myndigheder har godkendt certifikatet for eksport af avlssvin til Thailand (La 23,0-6713). Efter ikrafttrædelse af forbuddet mod profylaktisk anvendelse af antimikrobielle lægemidler fra den 28. januar 2022, kan der ikke vælges forbyggende behandling mod leptospirose, som angivet under attestation 7. f.
 
 
Avlskvæg til Georgien
 
29.09.2021 Tillægsattestation omkring 21 dages karantæne er tilføjet siden, efter nye krav fra Georgien.  Derudover er der tilføjet vejledning på denne side omkring hvordan man udfylder punkt 2.6 i certifikatet
 
 
Eksport af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr til Ukraine
 
27-09-2021: Mindre teknisk opdatering af certifikatet
 
Senest opdateret 04-10-2021