Forbuddet mod at anvende forarbejdet animalsk protein til dyrefoder ophæves delvist

09-09-2021

Europa-Kommissionen har blandt andet godkendt et forslag om at tillade forarbejdet animalsk protein fra grise og fjerkræ i foder under visse betingelser. Dette gælder fra og med 7. september 2021.

Fremadrettet bliver det tilladt at anvende forarbejdet animalsk protein fra fjerkræ og insekter i grisefoder og forarbejdet animalsk protein fra grise og insekter i fjerkræfoder. Det vil kræve særskilte godkendelser ved produktion, oplagring og transport, og på Fødevarestyrelsens hjemmeside findes opdaterede blanketter til anmeldelse:

Anmeldelse til registrering, ændring af aktiviteter og ansøgning om godkendelse som fodervirksomhed

Gelatine og kollagen fra drøvtyggere bliver i samme omgang tilladt i foder til alle ikke-drøvtyggere; fjerkræ, grise m.fl.

Tilladelserne er baseret på videnskabelig rådgivning fra European Food and Safety Authority, EFSA. For drøvtyggere er forbuddet mod animalske bestanddele i foderet dog fortsat gældende på grund af risikoen for BSE.

Ændringerne til TSE-forordningen er på nuværende tidspunkt ikke oversat til dansk, men en engelsk version findes her:

Forordning 2021/1372 om ændring af bilag IV i TSE- forordningen 999/2001 - på engelsk

Senest opdateret 09-09-2021