Faglig nyhed til dyrlæger om blodprøver af kvæg på ejendomme i Salmonella Dublin niveau 2

22-04-2022

Læs om ændringerne i, hvordan dyrlæger skal tage blodprøver for Salmonella Dublin hos kvæg.

​Den 1. juli 2021 blev programmet for overvågning og bekæmpelse af Salmonella Dublin hos kvæg ændret, herunder kravene for hvilke dyr, der skal tages blodprøver af på ejendomme i Salmonella Dublin niveau 2. 

Ændringerne indebærer:

  • ​Siden 1. juli 2021 skal der tages prøver tilfældigt og repræsentativt blandt alle kalve mellem 3-6 måneder på ejendommen. Der skal således ikke længere kun tages prøver af de yngste kalve. 
  • Antal kalve, der skal testes, afhænger af antallet af kalve på ejendommen.
  • Nyt krav om blodprøvetagning på kvieejendomme i Salmonella Dublin niveau 2.​
Fødevarestyrelsen er blevet opmærksom på, at disse ændrede krav til, hvordan man udvælger dyr ikke altid bliver fulgt, hvilket kan få konsekvenser for besætningsejeren. 
 
Læs en nærmere beskrivelse af kravene i vedhæftede retningslinjer her, eller i bilag 2 til bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. nr. 2416 af 14/12/2021.