Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 21. april 2022

21-04-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Orientering om DIX-projektet og invitation til orienteringsmøde

Fødevarestyrelsen er i gang med en replanlægning af DIX-projektet. I den forbindelse har projektgruppen for DIX udarbejdet et beslutningsoplæg, som redegøre for tre alternative modeller for en replanlægning og er relateret til en række forskellige scenarier for en nedskalering af DIX-projektet.   
 
Invitation til orienteringsmøde om DIX
Fødevarestyrelsen vil gerne involvere de eksterne interessenter i større udstrækning. Derfor inviteres I til et orienteringsmøde den 12. maj fra 9.30-11.30, hvor I vil blive præsenteret for de alternative scenarier/modeller, rammerne herfor samt orienteret om den foreløbige beslutning for en nedskal​ering. Mødet afvikles hos Fødevarestyrelsen. 
 
Idet invitationen til mødet kommer forholdsvis sent ift. afviklingen af mødet og potentielt også ift. muligheden for at deltage, vil der endvidere blive inviteret til et opfølgningsmøde/opsamlingsmøde ultimo maj for de deltagere, som ikke vil have mulighed for at deltage den 12. maj. Der vil være mulighed for at deltage via SKYPE - både på mødet den 12. maj og på mødet ultimo maj.  
 
Tilmeldinger til mødet bedes sendt til International Handels postkasse: 16@fvst.dk, gerne Cc. SORB@fvst.dk, ikke senere end 6. maj.  
 
Hvornår tages systemet i brug?
Der kan ikke gives en endelig udmelding herom for nærværende, da det afhænger af beslutning om model og nedskalering samt efterfølgende præcisering ift. en række aktiviteter. Dog kan det bemærkes, at en egentlig udrulning (påbegyndelse af brugen af systemet og herunder virksomhedsanmodninger via nogle af certifikaterne) formentlig tidligst kan forventes fra årsskiftet 2022/23. 
 
Eksport af fersk svinekød inkl. spiselige slagtebiprodukter til Hong Kong
 
21-04-2022: Der er en teknisk fejl i TRACES certifikatet for Svin/okse/får (kød/kødprodukter/slagtebiprodukter) til Hong Kong, der betyder, at det ikke er muligt at angive et datointerval for slagtedatoer (date of slaugther), produktionsdatoer (date of production) samt indfrysningsdatoer (date of freezing), der kan kun angives en enkelt dato for disse. Datointervallet for slagtedatoer, produktionsdatoer og indfrysningsdatoer kan i stedet angives i et annex, evt. sammen med batchnr. IH har erfaret, at myndighederne i Hong Kong har krav om, at der er navnestempel, underskrift og embedsstempel på alle sider i annexet, udover at disse også skal være viftestemplet med TRACES certifikatet. Dette er en midlertidig løsning, indtil fejlen bliver rettet i TRACES certifikatet.
 
 
 
Eksport af fiskemel med ethoxyquin fra Danmark til Hong Kong
 
19-04-2022: Certifikat til eksport af fiskemel med ethoxyquin fra Danmark til Hong Kong
 
Godkendelsen af anvendelsen af ethoxyquin, som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier er suspenderet og fuldt udfaset pr. 30. juni 2020, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/962 af 7. juni 2017. I forlængelse heraf må fiskemel med ethoxyquin således ikke omsættes inden for EU, men kan eksporteres til tredjelande, hvor de kompetente myndigheder er informeret af Fødevarestyrelsen om, at produktet ikke overholder EU-bestemmelserne og på den baggrund har givet tilsagn om, at import til tredjelandet er acceptabelt på givne betingelser.
 
Eksport er som altid på eksportørens egen regning og risiko.
 
 
 
Eksport af oksekød og oksekødprodukter til Hong Kong
 
21-04-2022: Der er en teknisk fejl i TRACES certifikatet for Svin/okse/får (kød/kødprodukter/slagtebiprodukter) til Hong Kong, der betyder, at det ikke er muligt at angive et datointerval for slagtedatoer (date of slaugther), produktionsdatoer (date of production) samt indfrysningsdatoer (date of freezing), der kan kun angives en enkelt dato for disse. Datointervallet for slagtedatoer, produktionsdatoer og indfrysningsdatoer kan i stedet angives i et annex, evt. sammen med batchnr. IH har erfaret, at myndighederne i Hong Kong har krav om, at der er navnestempel, underskrift og embedsstempel på alle sider i annexet, udover at disse også skal være viftestemplet med TRACES certifikatet. Dette er en midlertidig løsning, indtil fejlen bliver rettet i TRACES certifikatet.
 
Senest opdateret 21-04-2022