Fødevarestyrelsen har nu gjort abekopper i dyr anmeldepligtig ved mistanke

29-08-2022

Abekoppe-epidemien fortsætter med at sprede sig i Europa. Med et stigende antal humane patienter, stiger også risikoen for smitte af dyr, især kæledyr. Der er nu rapporteret et sygdomstilfælde med abekopper i en hund i Frankrig, der er ejet af to abekoppepatienter. Det viser, at denne stamme af virus kan smitte hunde og derfor måske også andre dyr.

​​​​​​​​Praktiserende dyrlæger vil være de første til at opdage, om sygdommen hopper til dyr i Danmark, og spiller derfor en vigtig rolle, når det kommer til at stoppe abekopper fra at smitte mellem dyr og skabe et nyt dyrereservoir. Dette er helt centralt i beskyttelse af folkesundheden.  

Den praktiserende dyrlæges rolle

Hvis abekopper mistænkes i et dyr, skal mistanken anmeldes til Fødevarestyrelsens Veterinærenhed.

Da sygdommen er anmeldepligtig ved mistanke i alle dyr, er det vigtig for den praktiserende dyrlæge at vurdere om der kan være mistanke om abekopper. I vurderingen skal indgå:

  • Om dyret er ejet af eller har haft tæt kontakt med en abekoppe-patient
  • Dyrets almen tilstand
  • Hudforandringer

Man kender endnu ikke symptomerne og sygdomsforløbet hos dyr. Det er derfor vigtigt, at reagere ud fra forsigtighedsprincippet med dyr, der har været eksponeret for virus.

Proceduren er:

  • Dyret/dyrene hjemmeisoleres og undersøges af en dyrlæge
  • Fødevarestyrelsen anbefaler at undersøgelsen foregår i hjemmet, hvis dette er muligt, for at undgå spredning til andre patienter på klinikken
  • Hvis dyrlægen vurderer, at der er tale om en mistanke, skal Fødevarestyrelsens Veterinærenhed kontaktes
  • Der udtages prøver, som sendes til SSI
  • Dyret forbliver i hjemmeisolation indtil analysesvaret forefindes. Retningslinjer for hjemmeisolation findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Gå til Fødevarestyrelsens side om abekopper​
  • Dyrlægen og evt. andet personale, der håndterer dyret/dyrene, bør bære værnemidler i form af handsker, væsketæt engangsovertrækskittel med lange ærmer og manchetter, kirurgisk maske og ansigtsdækkende visir/beskyttelsesbriller (se afsnit 2: Retningslinjer for håndtering af abekopper (sst.dk))
  • Fødevarestyrelsen betaler for undersøgelse af prøverne på SSI.

Klinik

De kliniske tegn på abekopper i dyr varierer og kendes ikke med sikkerhed, men feber er et typisk første tegn. Hos aber er der observeret vesikler, konjunktivitis, hoste, anorexi og mundhulesår. Artiklen i linket indeholder billeder af vesikler og beskrivelse af øvrige kliniske tegn i den smittede hund: Evidence of human-to-dog transmission of monkeypox virus - The Lancet, men i mennesker rapporteres også hårde knopper, der minder om myggestik. I gnavere ses feber, konjunktivitis, hoste, anorexi og fatigue og i nogle tilfælde vesikler.

Udtagning af prøver

Vesikel: Fra vesikel på huden opsuges 50-100 mikroliter vesikelvæske med en lille sprøjte/kanyle (fx 0,5 mL insulin-sprøjte) og overføres til tørglas.

Podning/biopsi/skrab: Podning tages med en podepind. Podepinden/biopsien/skrab indsendes i tørglas. Det anbefales, at et par blærer podes med samme podepind for at sikre nok virologisk materiale til PCR-diagnostik. Prøverne skal emballeres forsvarligt forud for forsendelsen til laboratoriet efter gældende retningslinjer(1). Prøven skal pakkes i en primær beholder (prøverør, spidsrør) og en sekundær beholder (transportrør). Imellem den primære og den sekundære beholder skal der være et sugende materiale, som kan absorbere al væsken i prøven. Prøven pakkes i en passende yderemballage, som skal sikre prøven mod slag. Prøvekuverten skal mærkes "OBS Abekopper".

På trods af at det er en liste 1 sygdom, kan dyrlægen fortsætte sin almindelige praksis, efter at have indberettet mistanken og udtaget prøven. Sundhedsstyrelsen vurderer ikke, at abekopper er meget smitsomt, men da det er en zoonose, anbefales god infektionshygiejne.

Center for Disease Control (CDC) i USA giver gode instruktioner om, hvordan dyrlæger kan beskytte sig mod smitte:  Examining Animals With Suspected Monkeypox | Monkeypox | Poxvirus | CDC

Baggrund

Epidemiologi

Abekopper er en Orthopoxvirus i familie med kopper. Under udryddelsen af kopper i Afrika var det en differentialdiagnose, der besværliggjorde udryddelsen. Abekopper er endemisk i nogle dele af Afrika, hvor man ser sporadiske tilfælde hos mennesker.

Lige nu ses en stor stigning i humane tilfælde i Europa og vestlige lande. Der er ingen indikation på, at dyr spiller en rolle i den smittespredning, men abekopper er for første gang fundet i en hund i Frankrig, der boede hos et par, der begge havde abekopper. Sygdommen vurderes ikke til at være meget smitsom af Sundhedsstyrelsen (Retningslinjer for håndtering af abekopper - Sundhedsstyrelsen), og p.t. spredes den hovedsageligt i nogle segmenter af befolkningen, nemlig blandt mænd, der har sex med mænd og folk med mange seksualpartnere. Risikoen for den brede befolkning vurderes stadig til meget lav af SSI (abekopper-risikovurdering_09082022.pdf (ssi.dk)).

Abekopper er en zoonose med naturligt reservoir i dyr. De naturlige værter formodes, at være afrikanske gnavere, men man ved ikke med sikkerhed, hvilke dyrearter, der er modtagelige. De har været påvist i nogle arter af egern, præriehunde samt forskellige rotte- og musearter i Afrika, men er også sporadisk påvist i andre dyrearter herunder kaniner, hamster og chinchillas. Den første rapport om smitte til en hund er nu også forekommet. Artiklen her beskriver de kliniske tegn hos hunden: Evidence of human-to-dog transmission of monkeypox virus - The Lancet

Mennesker med abekoppevirus i Danmark isoleres enten på hospitalet eller i deres hjem, mens de er smitsomme, og deres husdyr kan derfor blive eksponeret for virus. Det er vigtigt, at vi kan holde øje med om virus hopper til dyr i Danmark, og Fødevarestyrelsen har derfor gjort infektionen anmeldepligtig i dyr. Den står nu på liste 1 og liste 4:  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1191

Fødevarestyrelsen følger situationen i Europa og erfaringerne fra andre lande. Fødevarestyrelsen anbefaler på nuværende tidspunkt, at kæledyr af patienter holdes under opsyn, og at dyrene bliver isoleret, hvis det viser tegn på feber eller sygdom. Hos mennesker smitter sygdommen først, når der er kliniske symptomer. Der findes meget lidt viden om smitte fra dyr, men det forventes at tæt kontakt er nødvendig.

Andre links

Center for Disease Control (CDC), instruktioner om, hvordan dyrlæger kan beskytte sig mod smitte:  Examining Animals With Suspected Monkeypox | Monkeypox | Poxvirus | CDC

Nærkontakter humant:

Styrelsen for Patientsikkerhed har aktiveret smitteopsporing af abekopper i Danmark - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Mere information til dyreejere kan findes her: Abekopper

(1) https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/emballering-af-proever

Senest opdateret 07-09-2022