Ændrede regler for indførsel af fødevareprøver fra tredjelande

15-12-2022

På baggrund af ændringer i EU's lovgivning reviderer Fødevarestyrelsen kravene til indførsel af fødevareprøver fra tredjelande

Som meddelt i nyhedsbrev den 17. december 2021 blev der i EU indført nye regler for indførsel af fødevareprøver fra tredjelande. Reglerne indebar bl.a., at fødevareprøver altid skulle ledsages af et sundhedscertifikat. I juni 2022 er reglerne igen blevet ændret, og Fødevarestyrelsen har derfor revideret kravene til indførsel af fødevareprøver fra tredjelande.

​ 

Ændringer i forhold​​ til reglerne som trådte i kraft den 20. december 2021:

  • Kravet om at fødevareprøven altid skal ledsages af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med de gældende modeller i kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, bortfalder. Det vil nu bero på en individuel vurdering, ved sagsbehandling af ansøgning om tilladelse til indførsel af en fødevareprøve, om der stilles krav om sundhedscertifikat.

Ansøgningsskemaet er ændret, og det er nu ikke længere et krav, at der ved ansøgningsskemaet vedlægges et sundhedscertifikat, men haves et sundhedscertifikat anbefales det at vedlægge det. Vær opmærksom på, at Fødevarestyrelsen altid vil kunne anmode om et sundhedscertifikat og stille det som krav.

Ansøgningsskemaet vil fremadrettet skulle udfyldes og indsendes via virk.dk.

 

Fra hvornår gælder de n​​ye re​gler?

De reviderede krav finder anvendelse fra dags dato.

 

Nyttige links

Læs mere i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/887 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2122, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235.

Du kan desuden læse mere om indførsel af fødevareprøver på Fødevarestyrelsens hjemmeside.