Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 22. december 2022

22-12-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​Eksport til Kina - mælkeprodukter

På trods af overskredet deadline tager Fødevarestyrelsen stadig imod ansøgninger i CIFER for danske mejerier og køle- og fryselagre, der fortsat ønsker at eksportere mælkeprodukter til Kina

Som tidligere meddelt i faglig nyhed om Certifikatdatabasen den 19. august 2022 skal alle mejerier samt køle- og fryselagre, der fortsat ønsker at eksportere mælkeprodukter til Kina hurtigst muligt opdatere deres registreringsoplysninger i CIFER ved en ansøgning om ændring.

På trods af at den udmeldte deadline for indsendelse af ansøgning om ændring den 1. december 2022 er overskredet, tager Fødevarestyrelsen stadig imod ansøgninger i CIFER. Bemærk venligst at Fødevarestyrelsen prioriterer behandlingen af ansøgningerne efter indsendelsesdato, såfremt dette bliver nødvendigt.

 

Indsendelse af ansøgning om regodkendelse

Det er muligt at søge om regodkendelse til at eksportere til Kina i perioden 6 til 3 måneder før virksomhedens nuværende godkendelse udløber ved en ansøgning om forlængelse. Det er en forudsætning, at ansøgningen om ændring er blevet godkendt af de kinesiske myndigheder, for at det er muligt at søge om regodkendelse.  For størstedelen af mejerivirksomhederne udløber deres godkendelse til at eksportere til Kina den 31. august 2023, hvilket betyder, at muligheden for at søge om regodkendelse i CIFER åbner den 28. februar 2023. Herefter har virksomhederne indtil den 31. marts 2023 til at indsende ansøgning om regodkendelse i CIFER samt sende de nødvendige dokumenter til virksomhedens kontrolenhed. Fødevarestyrelsen tager imod ansøgninger sendt efter denne dato, men vil i så tilfælde prioritere behandlingen ansøgningerne efter indsendelsesdato, såfremt dette bliver nødvendigt. 

 

Husk at tjekke status for virksomhedens ansøgning(er) i CIFER dagligt

Det er virksomhedens eget ansvar at holde øje med status for dens ansøgning(er) i CIFER, herunder om ansøgningen/-erne er godkendt, afvist eller sendt tilbage til virksomheden for korrektion. I CIFER vil der som regel fremgå en begrundelse fra Fødevarestyrelsen eller de kinesiske myndigheder, hvis en ansøgning afvises eller sendes tilbage til virksomheden for korrektion.  Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at virksomhederne dagligt tjekker status for deres ansøgning(er) i CIFER. Hvis virksomheden har fået afvist eller sendt en ansøgning retur i CIFER, er det virksomhedens eget ansvar rettidigt at foretage de nødvendige handlinger/påkrævede rettelser.

Guiden til oprettelse af konto og ansøgning i CIFER om godkendelse, ændring og regodkendelse er opdateret med afsnit om, hvordan virksomheden tjekker status for ansøgningen, samt hvordan virksomheden ser begrundelserne for, hvorfor ansøgningen er afvist eller sendt tilbage til virksomhedens behandling i CIFER.
Guiden kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside her. Se under "Kina", "Oprettelse af konto og ansøgning i CIFER og godkendelse, ændring og regodkendelse".

 

Ved spørgsmål angående tjeklister og behandlingen heraf kontakt venligst virksomhedens stedlige kontrolenhed.

 

Eksport til Mexico: Forsendelser ledsaget af TRACES-certifikater

Ved eksport af varer ledsaget af TRACES-certifikater er det vigtigt, at eksportøren sikrer sig, at alle oplysninger fremgår af det printede certifikat, da dette er et krav fra de mexicanske myndigheder. Såfremt alle oplysninger vedrørende forsendelsens sporbarhed og identifikation ikke fremgår af det printede certifikat, vil forsendelsen blive afvist af de mexicanske myndigheder.

Der er på nuværende tidspunkt problemer med TRACES-certifikatet for grisekød til Mexico, da der i det printede certifikat i rubrik I.28 ikke er plads til de fulde oplysninger for slagteri, opskæringsvirksomhed og frysehus. International Handel arbejder i øjeblikket på at indgå en aftale med Mexico for at løse dette problem. Det vil blive meldt ud i nyhedsbrev, så snart en løsning foreligger.  ​

 

Følgende certifikatsider er blevet opdateret:

Eksport af mælk og mælkeprodukter til Indien

20.12.2022: Certifikatet er blevet opdateret og indeholder nu også de nye krav til eksport af mælk og mælkeprodukter. Certifikatet er ikke officielt godkendt af myndighederne i Indien, men det vurderes at certifikatet opfylder betingelserne. Eksport foregår på egen regning og risiko. 

Fra og med d. 1.  januar 2023 er der nye krav til eksport af mælk og mælkeprodukter, svinekød og kødprodukter af svinekød samt fisk og fiskevarer.

Partier, der ankommer til Indien fra den 1. januar 2023, skal således være ledsaget af nye certifikater. International Handel arbejder på forhandling af certifikater for de omhandlende produkter.

Eksportører skal således ved eksport til Indien på de nuværende certifikater tage højde for transporttiden, så varerne ikke strander men ankommer til Indien senest den 31. december 2022. Udstedelse af certifikaterne er på egen regning og risiko. 


link til certifikatside

 

Eksport af dåsemad, pølser og andre former for spiseklare kødprodukter til toldområdet for den Eurasiske Økonomiske Union (Kasakhstan)

20.december 2022: Nyt certifikat La 23,0-7174 til eksport af dåsemad, pølser og andre former for spiseklare kødprodukter til toldområdet for den Eurasiske Økonomiske Union (Kasakhstan). Certifikatet er myndighedsgodkendt af Kasakhstan.


link til certifikatside

 

Eksport af avlskvæg til Armenien

20.12.2022: Myndighederne i Armenien har godkendt en tillægserklæring om test for Leptospirose i stedet for profylaktisk antibiotikabehandling eller vaccine. Denne skal udfyldes og vedlægges certifikatet. Hvis der gennem test påvises et positivt dyr i karantænen, kan alle dyr i karantænen behandles med antibiotika inklusiv det positive dyr og eksporten kan udføres som planlagt. 

 

07.07.2022: Fremover vil det ikke være muligt at profylaktisk antibiotikabehandle kvæg forud for eksport til Armenien og Kasakhstan. FVST tillader profylaktisk antibiotikabehandling indtil den 1. januar 2023, herefter skal dyrene vaccineres mod leptospirose. Under transitionsperioden kan eksportørerne vælge mellem enten antibiotikabehandling eller vaccination. Se vejledning til hjemtagning af vacciner på certifikatsiden.

 

24.02.2022: Certifikatet for eksport af avlskvæg til Armenien La 23,0-6149 indeholder alternativ til den profylaktiske antibiotika behandling i form af vaccination for leptospirose (attestation 4.10). Idet certifikatet har alternativ til den profylaktiske antibiotika behandling er eksportør påkrævet at vaccinere mod de relevante serotyper L. hardjo og L. pomona. International Handel gør opmærksom på, at Lægemiddelstyrelsen skal ansøges om udleveringstilladelse.

 

21.12.2018: EU-Kommissionen har forhandlet nye certifikater med Armenien, som fremadrettet skal anvendes til eksport til Armenien. Det tidligere certifikat for eksport af avlskvæg fra Danmark til Armenien(La 23,0-5873) kan ikke længere anvendes ved eksporter til Armenien, men erstattes af La 23,0-61490.


link til certifikatside​​​
Senest opdateret 22-12-2022