Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 8. december 2022

08-12-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Veterinær certifikat for eksport af gennemkogte æg produkter fra Danmark til USA
6. december 2022: Nyt certifikat til eksport af gennemkogte æg produkter. Certifikatet er udarbejdet efter en specifik importtilladelse udstedt af de amerikanske myndigheder. Det er eksportørens eget ansvar at sikre at de amerikanske myndigheder accepterer indførsel af produktet på de vilkår der er anført i certifikatet.

 

Link til certifikatsiden