Ændrede import restriktioner for ikke animalsk foder

05-01-2022

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsætter importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra visse tredjelande.  Der er i januar 2022 indført ændringer i restriktionerne for ikke-animalske produkter til foderformål. Det er bl.a. data fra EU landenes grænsekontrol i første halvår af 2021, der ligger til grund for vedtagelsen af ændringerne, som fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2246.

​Produkter listet i bilag I og II i (EU) 2019/1793 er omfattet af krav om grænsekontrol ved indførsel til EU. Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2021/2246:

Ændringer til Bilag I – produkter til foderformål under midlertidig forøget kontrol:

  • NY (flyttet fra bilag II): Jordnødder fra Argentina (AR), aflatoksiner. Analytisk frekvens 5%
  • NY: Johannesbrød og afledte produkter fra Marokko (MA), ethylenoxid. Analytisk frekvens 10%

Ændringer til Bilag II – produkter til foderformål omfattet af særlige restriktioner:

  • Sesamfrø fra Indien (IN), pesticidrester. Der skal fremover kun analyseres for ethylenoxid
  • NY: Xanthangummi fra Kina (CN), ethylenoxid. Analytisk frekvens 20%
  • NY: Johannesbrød og afledte produkter fra Indien (IN), Malaysia (MY) og Tyrkiet (TR), ethylenoxid. Analytisk frekvens 20%
  • NY: Guargummi fra Indien (IN), ethylenoxid. Analytisk frekvens 20% (i tillæg til eksisterende kontrol for PCP)
  • NY: Calciumcarbonat fra Indien (IN), ethylenoxid. Analytisk frekvens 20%

NB: Ændringerne til bilag I og II gælder hvad enten produktet importeres med henblik på anvendelse som fødevare eller foder

Øvrige ændringer (bilag I og II):

  • Det præciseres, at alle restriktioner vedrørende jordnødder pga. risiko for forurening med aflatoksiner og evt. pesticidrester også gælder for jordnøddemasse. De relevante KN koder for jordnøddemasse er tilføjet i bilag I og II

Fra hvornår gælder de nye regler?
De nye regler finder anvendelse den 6. januar 2022.

Nyttige links
Læs mere i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2246 af 15. december 2021 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002.

Du kan læse mere om importrestriktioner på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under import restriktion.