Faglig nyhed til dyrlæger om kontrol af praktiserende dyrlæger i 2022

24-01-2022

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2022 planlagt 2 kontrolindsatser på praktiserende dyrlæger.

​Basiskontrol
Til denne kontrol er der udpeget 75 dyrlæger, der har indgået en eller flere sundhedsrådgivningsaftaler på grise, og 25 dyrlæger, der har indgået en eller flere sundhedsrådgivningsaftaler på kvæg. Kontrollen vil bl.a. omfatte:       

  • Håndtering af anmeldepligtige sygdomme

  • Indhold i rapporter og journaler

  • Anvisninger og tilbageholdelsessedler

  • Overholdelse af medicinregler

Foruden kontrol, vil besøget også omfatte supervision af dyrlægens ordinationsvaner, med fokus på nedbringelse af det nationale forbrug af antibiotikaholdige lægemidler til dyr.

Kontrol med fokus på anmeldepligtige husdyrsygdomme
Der er udpeget 115 praktiserende dyrlæger til denne kontrol, herunder svinedyrlæger, kvægdyrlæger, hestedyrlæger og fjerkrædyrlæger. Kontrollen vil fokusere på dyrlægens lovpligtige anmeldepligt i henhold til smitsomme husdyrsygdomme, samt visse regler i medicinlovgivningen og lovgivningen for sundhedsrådgivningsaftaler.

Kontrollerne vil som udgangspunkt blive varslet med mindst 14 dage. Foruden ovennævnte, planlagte kontrolindsatser, behandler Fødevarestyrelsen løbende indkomne sager på praktiserende dyrlæger.​

Senest opdateret 24-01-2022