Nye regler for foderlægemidler – særligt for besætningsejere

27-01-2022

Primærproducenter kan nu ansøge om godkendelse til selv at fremstille foderlægemidler (såkaldt hjemmeblanding).

Fra 28. januar 2022 anses foderlægemidler og mellemprodukter til foderlægemidler for at være foder.

Reglerne for foderlægemidler omfatter fremstilling, opbevaring og transport samt markedsføring, import og brug af foderlægemidler. Reglerne gælder for alle fodervirksomheder, herunder primærproducenter.

Primærproducenter, der anvender indkøbte foderlægemidler, eller selv vil fremstille disse, skal efterleve de nye bestemmelser i EU forordningen om foderlægemidler – ud over den øvrige foderlovgivning.

Primærproducenter får med de nye regler mulighed selv at fremstille foderlægemidler på bedriften. Hvis man ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal man, lige​​som andre fodervirksomheder, have en godkendelse til denne aktivitet fra Fødevarestyrelsen.

Primærproducenter, der anvender indkøbte, færdigblandede foderlægemidler til egne dyr, er undtaget godkendelseskravet.


Læs mere på Fødevarestyrelsen hjemmeside om godkendelse, m.m.

Gå til: Foderlægemidler – fremstilling, håndtering m.m.


Læs de nye regler her: Gå til foderlægemiddelforordningen


Læs om de nye reglernes anvendelse i fodervejledningen:

Konkrete ændringer fremgår af høringsdokumenterne. De findes her: Udkast til opdateret fodervejledning og Høringsbrev

Den digitale fodervejledning opdateres pr. 28. januar 2002 her: Fodervejledningen

Find blanket til at ansøge om her:

Gå til Foderlægemiddelaktivitet – ansøgning om godkendelse, anmeldelse om registrering eller ophør af aktivitet

Senest opdateret 27-01-2022