Danmark har fået tildelt status som sygdomsfri for kvægsygdommen BVD

15-07-2022

 Danmark opfylder EU's betingelser for at få status som sygdomsfri for BVD, og denne status er blevet tildelt i medfør af en ny EU forordning: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1218 af 14. juli 2022 om ændring af visse bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 for så vidt angår godkendelse af status som sygdomsfri for visse medlemsstater eller zoner med hensyn til visse listeopførte sygdomme og godkendelse af programmer for udryddelse af visse listeopførte sygdomme.

 
Effektueringen af BVD fri status sker fra den 17. juli 2022.
 
Det betyder, at der ved udførsel af kvæg fra 17. juli 2022 til andre lande med sygdomsfri status for BVD, som lige nu er Østrig, Sverige, Finland og områder i Tyskland
 
  • ikke længere skal foreligge enkeltdyrstest for at udelukke forekomst af bovin virus diarré-virus (BVDV)
  • ikke længere skal foreligge negativ antistoftest for BVD for drægtige dyr
 
Der kan således ses bort fra testkrav udmeldt i Nyhedsbrev af 4. marts 2022.
 
Tillykke til dansk kvægbrug.