Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 07. juli 2022

07-07-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Eksport af gelatine og kollagen til Sydkorea
07. juli 2022: Nyt certifikat La-23,0-6987 til eksport af gelatine og kollagen til Sydkorea.


link til certifikatsiden​

 

 

 
Eksport af mælk og mælkeprodukter egnet til human konsum til Japan
07. juli 2022: Fødevarestyrelsen har forhandlet et nyt præeksportcertifikat for mælk og mælkeprodukter til Japan med henblik på videreforarbejdning og efterfølgende eksport til Australien (La 23,0-7003), som træder i kraft d.d. 
 

 

 

Eksport af mælk og mælkeprodukter til Sydafrika
6. juli 2022:  Nyt certifikat til eksport af mælk og mælkeprodukter til Sydafrika. Certifikatet er blevet genforhandlet og det nye certifikat (La 23,0-6322) erstatter La 23,0-3000. 
 
 
 
Eksport af avls- og produktionskvæg til Kasakhstan
07. juli 2022: Fremover vil det ikke være muligt at profylaktisk antibiotikabehandle kvæg forud for eksport til Armenien og Kasakhstan. FVST tillader profylaktisk antibiotikabehandling indtil den 1. januar 2023, herefter skal dyrene vaccineres for leptospirose. Under transitionsperioden kan eksportørerne vælge mellem enten antibiotikabehandling eller vaccination. Se vejledning til hjemtagning af vacciner på certifikatside/længere nede.
 
 
 
Eksport af vegetabilsk foder indeholdende natriumacetat fra Danmark til Tyrkiet
05. juli 2022: Nyt certifikat La 23,0-7001 til eksport fra Danmark til Tyrkiet af vegetabilsk foder indeholdende natriumacetat.
 
 
 
Eksport af frit omsætteligt forarbejdet foder til selskabsdyr, som ikke er bestemt til human konsum, fra Danmark til tredjelande
05. juli 2022: Uoverensstemmelser med EU-lovgivning i attestation II.7 hvilket medfører en lempelse i attestationen. Dette er den eneste rettelse i certifikatet. Version La 23,0-6610 erstatter per dd. La 23,0-6170. 
 
 
 
Eksport af avlskvæg til Armenien
07. juli 2022: Fremover vil det ikke være muligt at profylaktisk antibiotikabehandle kvæg forud for eksport til Armenien og Kasakhstan. FVST tillader profylaktisk antibiotikabehandling indtil den 1. januar 2023, herefter skal dyrene vaccineres mod leptospirose. Under transitionsperioden kan eksportørerne vælge mellem enten antibiotikabehandling eller vaccination. Se vejledning til hjemtagning af vacciner på certifikatsiden.


Senest opdateret 07-07-2022